Bài giảng Hình học lớp 10 - Chương 3, Bài 3: Phương trình đường Elip

ppt 22 trang thuongnguyen 01/03/2021 630
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hình học lớp 10 - Chương 3, Bài 3: Phương trình đường Elip", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_10_chuong_3_bai_3_phuong_trinh_duong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Hình học lớp 10 - Chương 3, Bài 3: Phương trình đường Elip

 1. Chào các tình yêu 10A1
 2. Một số hình ảnh thực tế 1
 3. Một số hình ảnh thực tế Bóng của các đường tròn 2
 4. Một số hình ảnh thực tế Viền của mặt nước trong ly bị nghiêng 3
 5. PHƯƠNG TRÌNH ELIP 4
 6. Làm sao để vẽ đường Elip??? 5
 7. Cách vẽ đường Elip MF1 + MF2 = 2a ? + ? = 2a
 8. 1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định F1,F2 và một độ dài không đổi 2a lớn hơn F1F2. Elip là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho MF1+MF2 =2a Các điểm F1, F2 gọi là các tiêu điểm của elip. Độ dài F1F2 = 2c gọi là tiêu cự của Elip. 7
 9. 1. Định nghĩa M Tiêu điểm Tiêu điểm F1 F2 Tiêu cự F1F2=2c 8
 10. 2. Phương trình chính tắc của Elip y M(x;y) O x F1(-c; 0) F2(c; 0) M(x,y) (E) ??? M(x,y) (E) MF1+MF2 = 2a 9
 11. 2. Phương trình chính tắc của Elip Elip (E) có các tiêu điểm F1(-c; 0), F2(c; 0) và MF1 + MF2 = 2a có phương trình chính tắc là 10
 12. y M1(-x;y) M(x;y) y -x x F1 (-c; 0) O F2 (c; 0) x -y M2(-x;-y) M3(x;-y) Trục đối xứng: Ox, Oy. Tâm đối xứng : O(0;0)
 13. y B2(0; b) A1(–a;0) A2(a;0) O F1(–c; 0) F2(c; 0) x Trục lớn: A1A2 = 2a B1(0; –b) Trục nhỏ: B1B2 = 2b Tiêu cự: F1F2 = 2c Tiêu điểm: F1(–c; 0) và F2(c; 0) Các đỉnh: A1(–a; 0), A2(a; 0), B1(0; –b) và B2(0; b) 17
 14. Giải Ta có a2 = 25, b2 = 16 c2 = 9 Suy ra a = 5, b = 4 c = 3. Vậy Các đỉnh: A1(–5; 0), A2(5; 0), B1(0; –4) và B2(0; 4) Tiêu điểm: F1(–3; 0) và F2(3; 0) Trục lớn: A1A2 = 10 Trục nhỏ: B1B2 = 8 Tiêu cự: F1F2 = 6 15
 15. Tóm tắt bài học: Elip (E) có các tiêu điểm F1(-c;0), F2(c;0) và MF1 + MF2 = 2a có phương trình chính tắc là 16
 16. Các yếu tố cơ bản củaElip: y B2(0; b) A1(–a;0) A2(a;0) O F1(–c; 0) F2(c; 0) x Trục lớn: A1A2 = 2a B1(0; –b) Trục nhỏ: B1B2 = 2b Tiêu cự: F1F2 = 2c Tiêu điểm: F1(–c; 0) và F2(c; 0) Các đỉnh: A1(–a; 0), A2(a; 0), B1(0; –b) và B2(0; b) 17
 17. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho phương trình của Elip: Phương trình chính tắc của (E) trên là Câu 2: Cho PTCT của (E) : Chọn mệnh đề đúng: A. Tiêu điểm B. Đỉnh C. Trục lớn D. Trục nhỏ 18
 18. Câu 3: Phương trình chính tắc của elip đi qua hai điểm là 20
 19. NHIỆM VỤ TẠI NHÀ: Bài: 54e), 55, 56 TL trang 27, 28. 21
 20. CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!