Bài giảng Chính tả 5 - Tuần 4, Bài: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

pptx 9 trang Hải Hòa 08/03/2024 170
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả 5 - Tuần 4, Bài: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_5_tuan_4_bai_anh_bo_doi_cu_ho_goc_bi.pptx

Nội dung text: Bài giảng Chính tả 5 - Tuần 4, Bài: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

  1. CHÍNH TẢ NGHE-VIẾT: 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ANH BỘibaotu.com ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ
  2. Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! lấy tênibaotu.com Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Theo NHƯ KIM
  3. Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! lấy tênibaotu.com Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Vì sao Phrăng Đơ Bô-en lại chạy sang hàngTheo NHƯ ngũ KIM quân đội của ta?
  4. Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! lấy tênibaotu.com Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Theo NHƯ KIM Tại sao tên bài lại được đặt là “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ?
  5. Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan感谢您下载包图网平台上提供的 Lăng.PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! Một lần, rơi vào ổ phục ibaotu.com kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Theo NHƯ KIM
  6. Bài tập 2* Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hang ngũ 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! quânibaotu.com đội ta, lấy tên Việt là Phan lăng. Vần Tiếng Âm đệm Âm chính Âm cuối nghĩa ia chiến iê n
  7. Bài tập 2 Vần Tiếng Âm đệm Âm chính Âm cuối nghĩa ia chiến感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! iê n ibaotu.com + Giống nhau: hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái (đó là các nguyên âm đôi). + Khác nhau: tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghĩa không có.
  8. Bài tập 3 Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên. Vần Tiếng Âm đệm Âm chính Âm cuối nghĩa ia 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! chiến ibaotu.comiê n Quy tắc: - Trong tiếng nghĩa ( không có âm cuối): đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi. - Trong tiếng chiến (có âm cuối): đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi.
  9. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! THANKibaotu.com YOU