Bài giảng Chính tả 5 - Tuần 7, Bài: Dòng kinh quê hương

ppt 11 trang Hải Hòa 08/03/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả 5 - Tuần 7, Bài: Dòng kinh quê hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_5_tuan_7_bai_dong_kinh_que_huong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả 5 - Tuần 7, Bài: Dòng kinh quê hương

  1. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) - Viết: - mưa, lưa thưa. - thửa ruộng, con mương,
  2. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) Dòng kinh quê hương.
  3. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) Dòng kinh quê hương. Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi * Những hình ảnh nào cho thấy dòng kinh rất quen thuộc với tác giả?
  4. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) Dòng kinh quê hương. Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi - giọng hò, mái xuồng, giã bàng, lảnh lót,
  5. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) Dòng kinh quê hương.
  6. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) Dòng kinh quê hương. Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.
  7. Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Chính tả (nghe - viết) Dòng kinh quê hương. 2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây? Chăn trâu đốt lửa trên đồng Rạ rơm thì ít, gió đông thì nh iều Mải mê đuổi một con d iều Củ khoai nướng để cả ch iều thành tro. 3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong câu thành ngữ dưới đây. a. Đông như b. Gan như cóc c. Ngọt như lùi.