Bài giảng Công nghệ 6 - Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (tiết 1)

ppt 18 trang minh70 29/10/2021 130
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ 6 - Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_6_bai_17_bao_quan_chat_dinh_duong_trong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ 6 - Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (tiết 1)

 1. TIẾT 40 TIẾT 39 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1)
 2. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ:
 3. Giàu chất đạm cung cấp vitaminA,B,C 10-15% chất béo Chất béo, chất khoáng, phốt pho a) Thịt b) Cá Hình 3.17
 4. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ: Thảo luận cặp đụi: Qua hỡnh 3.17 em tự tỡm hiểu về cỏc chất dinh dưỡng của thịt, cỏ. Biện phỏp bảo quản như thế nào?
 5. Những thực phẩm nào dễ bị mất chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến? • Biện phỏp bảo quản • Vỡ sao thịt, cỏ sau khi chất dinh dưỡng trong cắt thỏi khụng nờn rửa? thịt, cỏ là gỡ?
 6. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ: - Khụng ngõm rửa sau khi cắt, thỏi. - Cần bảo quản chu đỏo, trỏnh ruồi bọ. - Giữ nhiệt độ thớch hợp.
 7. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ: 2. Rau, củ, quả, đậu hạt tươi Thảo luận cặp đụi:
 8. Quan sỏt hỡnh 3.18 và trả lời cõu hỏi vào phiếu học tập: 1. Kể tờn cỏc loại rau, củ, quả, đậu hạt tươi thường dựng trong chế biến thức ăn? 2. Trước khi chế biến phải qua thao tỏc gỡ? 3. Cỏch rửa, gọt, cắt, thỏi cú ảnh hưởng gỡ đến giỏ trị dinh dưỡng?
 9. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ: 2. Rau, củ, quả, đậu hạt tươi: - Rửa rau thật sạch, khụng ngõm lõu trong nước, khụng để khụ hộo. - Rau, củ quả ăn sống nờn rửa và gọt vỏ trước khi ăn. 3. Đậu hạt khụ, gạo:
 10. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ: 2. Rau, củ, quả, đậu hạt tươi: 3. Đậu hạt khụ, gạo: Quan sỏt hỡnh 3.19 Thảo luận cặp đụi và trả lời cõu hỏi: Em hóy liờn hệ thực tế kiến thức đó học cú liờn quan và ghi vào phiếu học tập biện phỏp bảo quản chất dinh dưỡng thớch hợp cho cỏc loại: - Đậu hạt khụ: . - Gạo:
 11. Tiết 40 BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MểN ĂN (T1) I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. 1. Thịt, cỏ: 2. Rau, củ, quả, đậu hạt tươi: 3. Đậu hạt khụ, gạo: - Đậu hạt khụ: Bảo quản nơi khụ rỏo, mỏt mẻ, trỏnh sõu mọt, ẩm mốc. - Gạo: Khụng nờn vo quỏ kỹ sẽ mất đi vitamin B
 12. Bài tập: Em hãy cho biết cách bảo quản các chất dinh dưỡng đối với mỗi loại thực phẩm có trong bảng sau bằng cách ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với 1 cụm từ ở cột bên phải để được đáp án đúng. Tên thực phẩm Cách bảo quản 1. Thịt,cá a.Phải phơi khô trước khi cất giữ. 2.Rau xanh b.không ngâm, rửa sau khi cắt, thái. 3.Các loại củ, quả c.Phải ngâm nước sạch , gọt vỏ trước khi ăn d.Bảo quản trong thùng kín, tránh để chuột 4.Đậu hạt khô gián mò vào e.Rửa sạch nhẹ nhàng chỉ nên cắt thái sau 5.Gạo khi rửa và không được để khô héo.
 13. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Học thuộc ghi nhớ 2. Trả lời cõu hỏi cuối bài 3. Hoàn thiện bài tập trong Vở bài tập 4. Xem trước bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến mún ăn – Phần II.