Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

pptx 19 trang thuongnguyen 03/03/2021 110
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_10_bai_2_khao_nghiem_giong_cay_trong.pptx

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

 1. CHƯƠNG I: TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG
 2. Theo các em, trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp những yếu tố nào quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm?
 3. TÌM VÀ CHỌN GIỐNG MỚI ??? ĐƯA VÀO CANH TÁC
 4. BÀI 2: KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG MỤC TIÊU BÀI HỌC ✓ Hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng. ✓ Hiểu được nội dung của các thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng.
 5. I. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng ❖ KhảoCác nghiệm giống cây giống trồng ở những vùng sinhtrước thái khi khác đưa nhaura sảnnhằm đánh giáxuất khách đại quan,trà phải chính qua xác và công nhậnkhảo kịp nghiệm thời giốngnhằm cây trồng mới phù hợpmục vớiđích từnggì ?vùng và hệ thống luân canh. ❖ Cung cấp những thông tin cần thiết về yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng dẫn sử dụng những giống mới được công nhận.
 6. Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm thì hậu quả sẽ như thế nào?
 7. II. Các loại thí nghiệm, khảo nghiệm giống cây trồng Hoạt động nhóm: lớp chia thành 6 nhóm (4’): Các loại thí Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu nghiệm khi tiến hành 1. Thí nghiệm so sánh giống (NHÓM: 1,2) 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật (NHÓM3,4) 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo (NHÓM: 5,6)
 8. 1. Thí nghiệm so sánh giống Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành Xác định ưu Khi có Tiến hành So sánh về các chỉ điểm của giống ở các cơ tiêu: sinh trưởng, giống mới mới chọn quan chọn năng suất, chất hoặc giống tạo hoặc tạo giống lượng nông sản, tính nhập nội so giống chống chịu so với với giống phổ nhập nội giống phổ biến. biến
 9. RUỘNG LÚA THÍ NGHIỆM SO SÁNH GIỐNG
 10. Sau khi được thí nghiệm so sánh giống. => giống 2: Thí nghiệmđó cókiểmthể tra kĩđược thuật đem đi sản xuất đại trà hay chưa? Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 11. 2.Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu - Kiểm tra đề xuất Khi giống Trung tâm xác định của cơ quan chọn đã trải qua Khảo thời vụ, tạo giống về quy thí nghiệm nghiệm mật độ trình kĩ thuật gieo so sánh và giống gieo trồng, trồng. được gửi Quốc gia chế độ - Xây dựng được đến Trung phân bón quy trình kĩ thuật tâm Khảo của gieo trồng để chuẩn nghiệm giống bị sản xuất đại trà. giống Quốc gia
 12. Ruộng lúa thí nghiệm kiểm tra chế độ phân bón
 13. Giống lúa đã qua thí nghiệm so sánh và thí 3: Thí nghiệmnghiệm sảnkiểm xuất quảngtra kĩ cáothuật cần được làm gì để người dân biết đến nó?  Ta cần thực hiện thí nghiệm sản xuất quảng cáo
 14. 3) Thí nghiệm sản xuất quảng cáo Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành Tuyên Sau khi đã tiến Được triển Tổ chức “hội truyền đưa hành thí khai trên nghị đầu bờ” giống mới nghiệm kiểm diện tích và quảng vào sản tra kĩ thuật, rộng lớn cáo trên các xuất đại trà được cấp giấy phương tiện chứng nhận thông tin
 15. Hội thảo đầu bờ lúa lai Bi404 ở Hà Giang
 16. CỦNG CỐ Câu 1: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? A. Đánh giá khách quan chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng. B. Cung cấp những thông tin về giống C.Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà D. Duy trì độ thuần chủng cuả giống.
 17. Câu 2: Giống đã được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi đã tổ chức thí nghiệm? A. Thí nghiệm so sánh giống B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm
 18. Câu 3: Trong quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, tính ưu việt của giống được xác định nhờ thí nghiệm? A. Thí nghiệm khảo nghiệm B. Thí nghiệm so sánh giống C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật D. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.