Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Nguyễn Mạnh Cường

ppt 17 trang thuongnguyen 03/03/2021 90
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Nguyễn Mạnh Cường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_lop_10_bai_6_ung_dung_cong_nghe_nuoi_cay.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Nguyễn Mạnh Cường

 1. Bài giảng: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG, LÂM NGHIỆP Chương trình công nghệ lớp 10 Giáo viên: Nguyễn Mạnh Cường Email: nguyenmanhcuong986@gmail.com Điện thoại: 0989 383 340 Trường THPT Gia Phù Huyện: Phù Yên Tỉnh: Sơn La Tháng 10 năm 2019
 2. BÀI 6 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG, LÂM NGHIỆP
 3. TÕ bµo (rÔ, th©n, l¸)
 4. Nuôi cấy Tế bào(rễ, thân, lá) Cây hoàn chỉnh
 5. Qu¸ tr×nh ph©n ho¸ TÕ bµo ph«i sinh TÕ bµo chuyªn ho¸ (RÔ, th©n, l¸) Qu¸ tr×nh ph¶n ph©n ho¸
 6. Quy tr×nh c«ng nghÖ nu«i cÊy m« TB
 7. VD: 1 củ khoai tây sau 8 tháng nhân giống thu được 2 tỷ mầm giống đủ trồng cho 40 ha. 1 chồi dứa sau 1 năm tạo được 116.649 cây 1 chồi chuối sau 1 năm tạo được 540.378 cây
 8. B1: Chọn vật liệu nuôi cấy
 9. B2: Khử trùng Buång khö trïng
 10. B3: Tạo chồi
 11. B4: Tạo rễ
 12. B5: Cấy cây vào môi trường thích ứng
 13. B6: Trồng cây ra vườn ươm
 14. Quy tr×nh nh©n gièng Lan b»ng nu«i cÊy m« in-vitro