Bài giảng môn Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

pptx 11 trang thuongnguyen 03/03/2021 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_cong_nghe_lop_10_bai_6_ung_dung_cong_nghe_nuoi.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

  1. CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 4
  2. Nội Dung I - Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào II - Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào III - Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào
  3. I - Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào • Nuôi cấy mô tế bào: Là phương pháp tách rời mô, tế bào đem nuôi cấy trong một môi trường thích hợp để chúng tiếp tục phân bào rồi biệt hóa thành mô cơ quan và phát triển thành cây mới.
  4. • Môi trường dinh dưỡng: + Nguyên tố đa lượng: N, S, Ca, K, P, +Nguyên tố vi lượng:Fe, B, I, Cu, +Đường: Glucozo, Saccarozo +Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin,Cytokinnin
  5. II – Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào *Tính toàn năng của tế bào: Tế bào có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh *Tế bào có khả năng phân hóa *Tế bào có khả năng phản phân hóa
  6. III - Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào 1.Ý nghĩa: -Hệ số nhân giống cao -Sản phẩm sạch bệnh -Sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền
  7. 2.Quy trình
  8. Kỹ thuật nuôi cấy mô từ hoa lan
  9. Cảm ơn cô và các bạn đã xem bài thuyết trình của nhóm