Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

pptx 30 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_10_bai_12_dac_diem_tinh_chat_ki_thua.pptx

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

 1. CHÀO MỪNG TẬP THỂ LỚP 10A13 NHÂN NGÀY VIỆT NAM CHIẾN THẮNG
 2. Để có được thành quả như vậy thì người nông dân phải làm gì ?
 3. Bón phân
 4. BÀI 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG.
 5. I. PHÂN BÓN HÓA HỌC. 1. Khái niệm 2. Phân loại 3. Đặc điểm, tính chất 4. Kĩ thuật sử dụng II. PHÂN BÓN HỮU CƠ 1. Khái niệm 2. Phân loại 3. Đặc điểm, tính chất 4. Kĩ thuật sử dụng
 6. I. Phân hoá học 1. Khái niệm Phân bón hóa học: Là loại phân bón sản xuất theo qui trình công nghiệp. ( các chất hóa học) 2. Phân loại: -Đơn nguyên tố dinh dưỡng:
 7. Đạm Urê [CO((NH2)2] có 46%N Phân lân Ca(H2PO4)2 Phân Clorua Kali (KCl)
 8. - Đa nguyên tố dinh dưỡng: Phân NPK
 9. 3.Đặc điểm, tính chất của phân bón hóa học. Hoàn thành phiếu học tập Phân hóa học Đạm Lân Kali Số lượng nguyên tố dinh dưỡng Tỉ lệ chất dinh dưỡng Đặc điểm hòa tan Cây hấp thụ Gây chua đất
 10. Phân hóa học Đạm Lân Kali Số lượng nguyên tố dinh ít ít ít dưỡng Tỉ lệ chất dinh dưỡng Cao Cao Cao Đặc điểm hòa tan Nhanh Chậm Nhanh Hiệu quả Nhanh Chậm Nhanh Gây chua đất Có Có Có
 11. 4. Kĩ thuật sử dụng -Em sẽ chọn tỉ lệ N-P-K nào(5-10-3; 8-8-4; 10-10-10; 15-10-15; 20-10-10; 20-20-15) để bón cho các loại cây sau là tối ưu nhất? +Cây lấy lá, thời kì sinh trưởng: +Cây lấy củ, bột, đường, sợi: +Cây con, bị hạn, úng, TK ra hoa quả:
 12. Sử dụng phân hóa học:
 13. II. PHÂN HỮU CƠ: 1. Khái niệm Rơm rạ Cây trồng đạt năng suất Thân cây cao, phẩm chất tốt Phân Tăng độ phì nhiêu chuồng Phân của đất xanh, rác Là tất cả chất hữu cơ vùi lấp trong đất nhằm duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất . Giúp Cây trồng có năng suất cao,phẩm chất tốt
 14. 2. Phân loại: Dựa vào nguồn gốc - Chất thải động vật: Phân chuồng, phân bắc - Xác cây xanh(loại nhỏ): Phân xanh -Rác hữu cơ dễ phân hủy: Phân rác
 15. Phân xanh Bèo hoa dâu Cây cốt khí Bèo tây
 16. 3.Đặc điểm, tính chất của phân bón hữu cơ. Hoàn thành phiếu học tập Phân chuồng Phân Xanh Phân rác Số lượng nguyên tố dinh dưỡng Tỉ lệ chất dinh dưỡng Đặc điểm hòa tan Hiệu quả Gây chua đất
 17. Phân chuồng Phân Xanh Phân rác Số lượng nguyên tố Nhiều Nhiều Nhiều dinh dưỡng Tỉ lệ chất dinh dưỡng Ít Ít Ít Đặc điểm hòa tan Khó Khó Khó Hiệu quả Chậm Rất chậm Chậm Gây chua đất Không Không Không
 18. 4. Kĩ thuật sử dụng phân bón hữu cơ .
 19. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
 20. Đất bị chua hóa Ô nhiễm nguồn nước Tồn dư trong nông sản Người nông dân bón phân đạm cho lúa
 21. Làm phân bón từ vỏ quả cà phê Rác thải hữu cơ Tận dụng chất thải của vật nuôi Trồng xen cây phân xanh
 22. Năm 2014: -Hà nội: 1 ngày thải ra khoảng 5300 tấn rác TP Hồ Chí Minh: 1 ngày thải ra khoảng 6000 tấn rác
 23. 1 P H Â N K A L I 2 K H O Á N G H Ó A 3 D Ễ T A N 4 5 6 7 Phân bón nào làm tăng hàm lượng bột, đường trong củ, quả ? Khi ủ phân hữu cơ sẽ xảy ra quá trình gì? Một đặc điểm chung của phân Đạm và Kali?
 24. 1 P H Â N K A L I 2 K H O Á N G H Ó A 3 D Ễ T A N 4 N H I Ề U 5 B Ó N T H Ú C 6 B Ó N L Ó T 7 Phân hữu cơ có số lượng chất dinh dưỡng . Phân Đạm được dùng bón theo phương pháp nào là chính? Phân Lân được dùng bón theo phương pháp nào là chính?
 25. 1 P H Â N K A L I 2 K H O Á N G H Ó A 3 D Ễ T A N 4 N H I Ề U 5 B Ó N T H Ú C 6 B Ó N L Ó T 7 P H Â N H Ữ U C Ơ Loại phân bón nào phải trải qua quá trình ủ mới sử dụng được? B Ó N P H Â N H Ợ P L Í
 26. Câu 1: Phân hóa học là loại phân (1): dễ tan vì vậy nên sử dụng để bón (2) thúc .cũng có thể bón(3) lót với lượng nhỏ Câu 2: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ(4) . khôngsử dụng ngay mà phải trãi qua quá trình(5)Khoáng hóamới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ được Câu 3: Cây còi cọc, vàng úa do thiếu(6) Đạm.Lá rụng nhiều, ít hoa, quả do thiếu phân(7) . Lân Lá cây vàng khô, nhiều hạt lép là biểu hiện của thiếu (8) Kali
 27. DẶN DÒ  Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK trang 41.  Đọc phần thông tin bổ sung trang 41.  Đọc bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.  Sưu tầm tranh ảnh, mẫu vật và tài liệu hướng dẫn sử dụng một số loại phân vinh sinh vật thường dùng.