Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Tiết 7, Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

ppt 18 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Tiết 7, Bài 7: Một số tính chất của đất trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_lop_10_tiet_7_bai_7_mot_so_tinh_chat_cua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Tiết 7, Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

 1. CÔNG NGHỆ 10 1
 2. Tiết:7 I. Keo đất và khả năng hấp phụ của đất: II. Phản ứng của dung dịch đất: III. Độ phì nhiêu của đất:
 3. I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT: 1. Keo đất: a. Khái niệm b. Cấu tạo c. Tính chất 2. Khả năng hấp phụ của đất:
 4. * Quan sát thí nghiệm sau: Lấy 2 cái cốc thủy tinh Cốc 1: 20ml nước + 0.2g đất bột. Cốc 2: 20ml nước + 0.2g đường trắng. ➔Khuấy đều lên, quan sát hiện tượng và nhận xét về độ hòa tan và màu sắc.
 5. 1. Keo đất: a. Khái niệm: Là những phần tử có kích thước rất nhỏ khoảng dưới 1µm không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (lơ lửng ở trong nước).
 6. b. Cấu tạo: Keo âm Keo dương
 7. Sơ đồ cấu tạo keo đất: Lớp ion quyết định điện Lớp ion bất động - Lớp ion bù Lớp ion khuếch tán - - - - - + + + + + + + - Nhân + - + + + + + - + - - - - -
 8. Hoàn thành phiếu học tập sau: Dựa vào sơ đồ cấu tạo của keo đất và nội dung sgk Câu 1. Hãy mô tả đặc điểm cấu tạo của keo đất (từ trong ra ngoài) Câu 2. So sánh cấu tạo của keo âm và keo dương ? Chỉ tiêu so sánh Keo âm Keo dương Nhân Lớp ion Lớp ion quyết định điện mang điện Lớp ion bù Câu 3.So sánh về hoạt động trao đổi ion của keo âm và keo dương?
 9. - Mô tả cấu tạo:(Từ trong ra ngoài) + Nhân. + Lớp ion quyết định điện(quyết định loại keo đất). + Lớp ion bù (gồm 2 lớp ion: phía trong là lớp ion bất động và ngoài cùng là lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện. - Vẽ sơ đồ cấu tạo:
 10. So sánh cấu tạo của keo âm và keo dương ? Chỉ tiêu so sánh Keo âm Keo dương Nhân Có Có Lớp ion Lớp ion quyết định điện - + mang điện Lớp ion bù + -
 11. c. Tính chất - Khả năng trao đổi ion: Keo đất có khả năng trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với các ion trong dung dịch đất. - Khả năng hấp phụ: Keo đất có khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ trên bề mặt keo đất nhưng không đồng hóa và không thay đổi bản chất. + H+ NH4 VD: [KĐ + (NH4)2SO4 > [KĐ + H2SO4 + H+ NH4
 12. 2. Khả năng hấp phụ của đất: Là khả năng của đất giữ lại các chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ: hạt limon, hạt sét > hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác dụng của nước mưa, nước tưới.
 13. Chỉ tiêu so sánh Keo âm Keo dương 1. Cấu tạo - Lớp ion quyết định điện - + - Lớp ion bù: + lớp ion bất động + lớp ion khuếch tán + - 2. Hoạt động trao đổi ion + -
 14. Sơ đồ cấu tạo keo đất Lớp ion quyết định điện Lớp ion bất động Lớp ion khuếch tán - + - - + - - + - + + + + + + + - - - + - - + - - Nhân + - - + + + Nhân - + - + + - + + + - - - - - - - - + + - + + + - + Keo dương Keo âm