Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 53 - Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

ppt 23 trang minh70 02/11/2021 130
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 53 - Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_7_tiet_53_bai_48_thien_nhien_chau_dai_duong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 53 - Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

 1. Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. ô Địa hình Khí hậu Sinh vật Khoáng sản
 2. Tiết 53 – Bài 48 THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 3. 1200 1400 1600 1800 1600 1000 1200 1400 1600 1800 1600 1400
 4. Em có biết? Đảo núi lửa được hình thành do hoạt động của núi lửa ngầm dưới đáy đại dương, thường là những đảo núi cao Đảo san hô được hình thành do cấu tạo san hô phát triển trên các đáy biển nông hoặc xung quanh các đảo núi lửa, thường là những đảo rất nhỏ bé, thấp, có bề mặt bằng phẳng.
 5. Đảo lục địa là các đảo được hình thành từ một bộ phận lục địa tách ra do phần đất nằm giữa đảo và lục địa bị đứt gãy, sụt lún, biển tràn ngập tạo thành eo biển hay biển hẹp. .
 6. 120 140 160 180 160 0 0 0 0 0 100 120 140 160 180 160 140 0 0 0 0 0 0 0
 7. Th¶o luËn nhãm( 5’) Phân tích diễn biến nhiệt độ và lượng mưa hai trạm và hoàn thành bảng sau Yếu tố Trạm Gu-am Nu-mê-a Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Biên độ nhiệt Lượng mưa Các tháng mưa nhiều
 8. Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa hai trạm Yếu tố Trạm Gu-am Nu-mê-a Nhiệt độ cao nhất 280C (Tháng 6) 260C(Tháng 1) Nhiệt độ thấp nhất 260C(Tháng 1) 200C(Tháng 8) Biên độ nhiệt 20C 60C Mưa quanh năm, mưa Mưa quanh năm, khá Lượng mưa nhiều nhiều Các tháng mưa nhiều 7-11 11-4
 9. Thực vật trên các đảo
 10. Thực vật trên các đảo Thiên đàng xanh
 11. Khí hậu khô hạn
 12. - Đường chí tuyến Nam đi qua lãnh thổ. - Phía đông là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển. - Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy sát bờ. .
 13. Thực vật trên lục địa Ô-xtrây-li-a .
 14. Thú có túi: Gấu túi Cô-a-la Thú có túi: Cang-gu-ru Cáo mỏ vịt
 15. Nam Cùc
 16. THẢO LUẬN BÀN( 2’) Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Đại Dương đối với cuộc sống người dân?
 17. Ô nhiễm biển Bão nhiệt đới Băng tan Động đất .
 18. Ghép nội dung cột A với B cho phù hợp: A B Tên các quần đảo và chuỗi Nguồn gốc hình thành đảo a. Quaàn Ñaûo Niu-di-len 1. Hoaït ñoäng nuùi löûa 2. Hoaït ñoäng nuùi löûa vaø phaùt b. Chuoãi Ñaûo Meâ-la-neâ-di trieån cuûa san hoâ c. Chuoãi Ñaûo Mi-croâ-neâ-di 3. Taùch ra töø luïc ñòa d. Chuoãi Ñaûo Poâ-li-neâ-di 4. Söï phaùt trieån cuûa san hoâ
 19. Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” giữa Thái Bình Dương
 20. Trả lời câu hỏi và bài tập sách giáo khoa – trang 146 . - Chuẩn bị bài mới : Bài 49 : Dân cư và kinh tế châu đại Dương . + Đọc và nhận xét bảng số liệu trang 147 . + Đặc điểm dân cư châu Đại Dương + Đặc điểm kinh tế - xã hội của châu Đại Dương. + Xác định khu vực kinh tế phát triển của châu Đại Dương .