Bài giảng Địa lí 7 - Tiết dạy số 48 - Bài 45: Kinh tế Trung và Nam mĩ (tiếp theo)

ppt 8 trang minh70 02/11/2021 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí 7 - Tiết dạy số 48 - Bài 45: Kinh tế Trung và Nam mĩ (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_7_tiet_day_so_48_bai_45_kinh_te_trung_va_na.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí 7 - Tiết dạy số 48 - Bài 45: Kinh tế Trung và Nam mĩ (tiếp theo)

  1. KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ? - Đất đai phần lớn nằm trong tay đại điền chủ sở hữu trên 60% diện tích đất đai và các công ti tư bản nước ngoài. - Một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê. - Quốc gia nào ở khu vực Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti tiến hành thành công cải cách ruộng đất? 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 1 MĨ (TT)
  2. TIẾT 48 - BÀI 45 KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (TIẾP THEO) 2/ Công nghiệp * Dựa vào H 45.1, xác định các ngành công nghiệp. -?Trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ. -? Những nước nào có nền công nghiệp phát triển? Vì sao các nước phát triển công nghiệp lại lệ thuộc nước ngoài? 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 2 MĨ (TT)
  3. 2/ Công nghiệp - Phân bố không đều - Braxin, Achentina, Chi lê, Venexue phát triển các ngành CN khai khoáng và chế biến để xuất khẩu - Các nước luôn cố gắng thu hút nguồn vốn nước ngoài, tuy nhiện việc sử dụng vốn vay thiếu hiệu quả dẫn đến nợ tăng cao, đe dọa kinh tế trong nước. 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 3 MĨ (TT)
  4. Khai thác Đồng ở Chi-lê 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 4 MĨ (TT)
  5. TIẾT 48 - BÀI 45 KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (TIẾP THEO) 2/ Công nghiệp 3/ Vấn đề khai thác rừng AMAZON - Tại sao phải đặt vấn đề bảo về rừng Amazon? - Vai trò: nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn; nguồn dự trữ sinh quyển, các nguồn gen động thực vật quý hiếm; nguồn nước dồi dào. - Giá trị kinh tế: khai khoáng; giao thông vận tải; sản xuất khai thác nông-lâm-ngư nghiệp; du lịch. - Việc khai thác phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái. 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 5 MĨ (TT)
  6. 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 6 MĨ (TT)
  7. 4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua: Năm thành Các thành viên Mục tiêu Thành tựu lập • Bra-xin •Tháo dỡ hàng rào • Gia tăng sự 1991 thuế quan. thịnh vượng • Ac-hen-ti-na của các thành •Tăng cường trao • U-ru-goay viên trong đổi thương mại. khối. • Pa-ra-guay •Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của • Chi-lê Hoa Kì. • Bô-li-vi-a 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 7 MĨ (TT)
  8. Dặn dò: Xem bài 47 Châu Nam Cực Bài 21/trang 67 11/24/2021 Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM 8 MĨ (TT)