Bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 4, Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

pptx 26 trang Hải Hòa 08/03/2024 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 4, Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_lich_su_5_tuan_4_bai_4_xa_hoi_viet_nam_cuoi_the_ki.pptx

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 4, Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

 1. LỊCH SỬ 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 2. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com KHỞI ĐỘNG
 3. Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế ? Giặc Pháp lập mưu bắt Tôn Thất thuyết nhưng không thành. Trước sự uy hiếp của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! quyết định nổibaotu.com súng trước để giành thế chủ động.
 4. Sau khi cuộc phản công thất bại Tôn Thất Thuyết đã làm gì? Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!Trị, ra Chiếu Cần vương. ibaotu.com
 5. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 6. Bài 4 Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 7. 1. Kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本
 8. Cuối thế kỉ XIX – Sau khi dập tắt đầu thế kỉ XX, sau phong trào đấu tranh khi dập tắt phong của nhân dân ta, thực trào đấu tranh của感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!dân Pháp đã đặt ách ibaotu.com nhân dân ta, thực thống trị, tang cường dân Pháp đã làm gì? bóc lột, vơ vét tài nguyên đất nước ta.
 9. Chúng đã khai thác các nguồn tài nguyên nào? Ở đâu? Chúng khai thác than ở Hòn Gai ( Quảng Ninh), thiếc ở Tĩnh Túc 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com (Cao Bằng), bạc ở Ngân Sơn (Bắc Cạn), vàng ở Bồng Miêu (Quảng nam) đưa về Pháp hoặc bán cho các nước khác.
 10. Ngoài khai thác khoáng sản, chúng còn làm gì? 01 Xây dựng các nhà máy, để tận 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com dụng nguồn lực và sản xuất các 04 02 mặt hang thu lãi cao, cướp đất của nôgn dân để lập đồn điền, 03
 11. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu ? 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam dựa vào ngành nông nghiệp là chủ yếu
 12. Sau khi Pháp đô hộ và tiến hành khai thác thuộc địa, ngành kinh tế nào mới ra đời ở nước ta? 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Khi Pháp xâm lược, nền kinh tế của nước ta xuất hiện ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác mỏ,
 13. Ai sẽ được hưởng các nguồn lợi do sự phát triển kinh tế? 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!Thực dân Pháp được hưởng các ibaotu.com nguồn lợi do sự phát triển kinh tế.
 14. 2. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本
 15. 01.分享书目 2. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本 Ga Hà Nội (năm 1900)
 16. 2. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本 Phố Tràng Tiền (Hà Nội) năm 1905
 17. 01.分享书目 2. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本 Nhà hát lớn (1911)
 18. ? Với chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Với chính sách khai thác thuộc địa 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com của Pháp đã làm cho thành thị phát triển, buôn bán mở mang, trong xã hội xuất hiện các tầng lớp mới như: viên chức, trí thức, những chủ xưởng, nhà buôn bán lớn nhỏ.
 19. 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本 Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
 20. Trời đất hỡi! Dân ta khốn khổ Đủ các đường thuế nọ, thuế kia Lưới vây, chài quét trăm bề, Róc xương, róc thịt còn gì nữa đâu? 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 21. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本 Công nhânViệt Nam trong thời Pháp thuộc
 22. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 单击此处添加文本单击此处添加文本单击 此处添加文本单击此处添加文本 Công nhânViệt Nam trong các đồn điền cao su
 23. 01 Cao su đi dễ khó về 感谢您下载包图网平台上提供的单击添加标题PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.comKhi đi trai tráng, khi về bủng beo 02 Mỗi cây bón một xác người công nhân 03
 24. Nêu những giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện trong xã hội Viêt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!xuất hiện thêm những giai cấp, tầng ibaotu.com lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,
 25. 02.分享心得 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Từ cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta. Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam: các giai cấp, các tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên trức, trí thức,
 26. Thank you 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com