Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 34, Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến 1945) - Trường THCS Hải Đình

ppt 27 trang thuongnguyen 07/04/2021 1380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 34, Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến 1945) - Trường THCS Hải Đình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_34_bai_23_on_tap_lich_su_the_gi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 34, Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến 1945) - Trường THCS Hải Đình

 1. CHÀO MỪNG CÁC CƠ GIÁO TỔ: NGỮ VĂN – LỊCH SỬ ĐẾN THAM DỰ CHUYÊN ĐỀ
 2. Tiết 34 - Bài 23: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945) I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH:
 3. Câu 1) Em hãy cho biết kết quả của cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 ở Nga? - Lật đổ Nga Hồng. - Hai chính quyền song song tồn tại.
 4. Câu 2) Hãy cho biết kết quả của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 (7/11/1917)? - Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời. - Thành lập nước cộng hịa Xơ Viết và chính phủ Xơ Viết. Cuộc tấn cơng chiếm Cung điện Mùa Đơng
 5. Câu 3 ) Cơng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xơ (1921 - 1941) đạt được kết quả gì? Cơng nghiệp hĩa xã hội chủ nghĩa, tập thể hĩa nơng nghiệp, Liên Xơ trở thành cường quốc cơng nghiệp
 6. Câu 4) Cao trào cách mạng ở châu Âu, châu Á giai đoạn 1918- 1923 diễn ra mang lại kết quả gì? Các đảng cộng sản lần lượt ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào.
 7. Câu 5) em cĩ nhận xét gì về tình hình các nước châu Âu giai đoạn 1924-1929? Than Thép 1920 1929 1920 1929 Anh 233,0 262,0 9,2 9,8 Pháp 25,3 55,0 2,7 9,7 Đức 222,0 337,0 7,8 16,2 Đây là thời kì ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản: + Sản xuất cơng nghiệp phát triển nhanh chĩng. + Tình hình chính trị tương đối ổn định.
 8. Câu 6) em cĩ nhận xét về tình hình thế giới giai đoạn 1929-1933? Đây là giai đoạn khủng hoảng về kinh tế thế giới: + Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, nhân dân thất nghiệp + Khơng ổn định về chính trị
 9. Câu 7) Em hãy cho biết giai đoạn 1933-1939 tình hình các nước tư bản trên thế giới như thế nào? Các nước tư bản tìm cách thốt khỏi khủng hoảng: + Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chuẩn bị chiến tranh xâm lược. + Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.
 10. Câu 9) Em hãy cho biết tình hình thế giới giai đoạn 1939 - 1945? Thế giới trong tình trạng chiến tranh. + Chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản thất bại hồn tồn. + Thắng lợi thuộc về Liên Xơ, các nước đồng mình và nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đại diện Chính phủ Nhật ký kết đầu hàng Chiến tranh thế giới kết thúc
 11. I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH:
 12. Thời gian Sự kiện Kết quả Cách mạng DCTS Nga - Lật đổ Nga hồng. 2-1917 thắng lợi - Hai chính quyền song song tồn tại. 7-11-1917 Cách mạng XHCN tháng - Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời mười Nga thắng lợi. - Thành lập nước CH Xơ Viết và chính phủ Xơ Viết 1918-1923 Cao trào cách mạng ở Các đảng cộng sản lần lượt ra đời. Quốc tế Châu Âu, Châu Á cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào. - Cơng nghiệp hĩa XHCN, tập thể hĩa nơng 1921-1941 Liên Xơ xây dựng CNXH nghiệp, Liên Xơ trở thành cường quốc cơng nghiệp Kinh tế phát triển nhanh chĩng, chính trị 1924-1929 Thời kì ổn định và phát triển của CNTB. tương đối ổn định Khủng hoảng kinh tế Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, nhân dân 1929-1933 thế giới. thất nghiệp. Khơng ổn định về chính trị. CN phát xít lên nắm quyền ở Đức, Ý, Nhật Các nước tư bản tìm cách chuẩn bị chiến tranh xâm lược. 1933-1939 thốt khỏi khủng hoảng. Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện cải cách, duy trì chế độ dân chủ tư sản. Thế giới trong tình trạng chiến tranh. CPX thất 1939-1945 Chiến tranh thế giới thứ II. bại hồn tồn. Thắng lợi thuộc về Liên Xơ, các nước đồng minh và nhân dân tiến bộ thế giới.
 13. Bài 23: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945) I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
 14. II. Những nội dung chủ yếu:
 15. Bài 23: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945) III . BÀI TẬP THỰC HÀNH
 16. THẢO LUẬN NHÓM 55 HÌNH THỨC: NHĨM 4 EM 5759585751504741332616293149454424282753371412433655301334484239492352584654453831251911295630432836104026523446224041246035322120151723182527353950334247483844211451371320531215541110191618601773208564198397140256 THỜI GIAN: 3 PHÚT Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn 5 sự kiện đĩ?
 17. 5 sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 - 1945 - Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 . - Cao trào cách mạng ở châu Âu năm 1918-1923 - Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á . - Cuộc khủng hỏang kinh tế thế giới năm 1929-1933. - Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945.
 18. Tại sao chọn sự kiện cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện tiêu biểu chủ yếu ? - Lần đầu tiên CNXH đã trở thành hiện thực ở một nước. - Mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 19. Tại sao chọn cao trào cách mạng 1918-1923 là sự kiện chủ yếu? Giai cấp cơng nhân trưởng thành, một loạt các Đảng cộng sản ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập (1919-1943) lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con dường cách mạng tháng Mười . Tại sao chọn phong trào giải phĩng dân tộc lên cao ở các nước thuộc địa là sự kiện chủ yếu? Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc điạ phụ thuộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là địn tấn cơng vào CNTB - Trong phong trào đĩ giai cấp vơ sản đã trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào. - Phong trào dân chủ tư sản cĩ bước tiến rõ rệt.
 20. Tại sao chọn cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là sự kiện chính? Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng cĩ , dẫn đến hậu quả chủ nghĩa phát xít ra đời và đẩy nhân loại trước nguy cơ của cuộc chiến tranh mới Tại sao chọn chiến tranh thế giới thứ II là sự kiện chủ yếu? Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 -1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại
 21. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1 diễn ra đầu tiên ở: A PHÁP B ANH C MĨ D ĐỨC
 22. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 2 năm 1917 là gì? A Cách mạng vơ sản B Cách mạng tư sản C . Cách mạng DC tư sản kiểu mới D Chiến tranh giải phĩng dân tộc
 23. 3 Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) cho phù hợp S 1/ Sau chiến tranh TG 1 Nhật Bản bước vào thời kì phồn thịnh S 2/ Nhật bản thốt khỏi cuộc khủng hoảng bằng cuộc cải cách trong nước 3/. Sau chiến tranh TG 1 Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh, trở thành trung Đ tâm cơng nghiệp – tài chính- thương mại quốc tế Đ 4/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào đối tranh địi độc lập phát triển mạnh mẽ ở các nước Đơng Nam Á
 24. 4 Điền vào chỗ trống trong đoạn viết dưới đây nội dung thích hợp: Bắt đầu những năm 20 phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đơng Nam Á xuất hiện một nét mới . Giai cấp .vơ .Đãsản trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng. Phong trào dân chủ tư sản cũng cĩ bước tiến rõ rệt đã xuất hiện các chính đảng cĩ tổ chức và ảnh hưởng xã hội
 25. CÂU HỎI CHỐT KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nĩi cách mạng tháng Mười năm 1917 là cuộc cách mạng vơ sản? Câu 2: Trình bày những nét chung về tình hình Châu Âu trong những năm 1918 -1929 Câu 3: Trình bày tình hình kinh tế nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. Nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong thời kì này. Câu 4: Trình bày những nét chung về phong trào độc dân tộc ở Đơng Nam Á (1918 - 1939). Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ khu vực này. Câu 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra vào thời gian nào? Trình bày nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Em cĩ suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ?
 26. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm tồn bộ bài tập ở VBT - Nắm kĩ kiến thức ơn tập và những câu hỏi chốt bài để tiết sau kiểm tra học kì