Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Trịnh Huỳnh Thiên Phúc

pptx 17 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Trịnh Huỳnh Thiên Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_10_bai_9_bien_phap_cai_tao_va_su_dun.pptx

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Trịnh Huỳnh Thiên Phúc

 1. CHÀO MỪNG THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ BÀI 9. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT SÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ TRỊNH HUỲNH THÊN PHÚC ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI: VS NGUYỄN TRẦN ANH THƯ
 2. NỘI DUNG ll. CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất 2. Tính chất của đất mạnh sói mon trơ sỏi đá 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng A. Biện pháp công trình B. Biện pháp nông học
 3. 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất - Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan hoặc gió. - Nguyên nhân là: + Nước mưa rơi vào đất phá vỡ kết cấu của đất. Mưa càng lớn lượng nước bị bào mòn rửa trôi càng nhiều. +Địa hình ảnh hưởng tới xói mòn,rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dài dốc. Độ dốc càng lớn dốc càng dài, tốc độ dòng chảy càng mạnh, tốc độ xói mòn càng lớn +Chặt phá rừng làm giảm độ che phủ cũng gây nên xói mặt đất
 4. 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất DO MÔI TRƯỜNG Mưa lớn Tuyết tan Gió lớn Xói mòn đất
 5. 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất DO CON NGƯỜI CON NGƯỜI CHẶT PHÁ PHÁ RỪNG LÀM PHÁ HỦY THẢM XANH RỪNG NƯƠNG RẪY THỰC VẬT XÓI MÒN ĐẤT
 6. HÌNH ẢNH MINH HỌA NƯỚC LŨ XÓI MÒN CHẶT PHÁ RỪNG GÂY XÓI ĐƯỜNG BỊ XÓI MÒN MÒN SẠT LỞ
 7. 2. Tính chất của đất mạnh sói mòn trơ sỏi đá ► ► ► ►
 8. * Phẫu diện đất là bề mặt cắt thẳng đứng từ trên mặt đất xuống đến tầng đá mẹ. Nó thể hiện các tầng đất Phẫu diện đó được mô tả thông qua những đặc điểm bề ngoài có thể cảm nhận được bằng các giác quan thì gọi là hình thái phẫu diện đất Phẫu diện đất Phẫu diện đất không đầy đủ các lớp đất, tầng đất được gọi là phẫu diện đất không hoàn chỉnh.
 9. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng A. Biện pháp công trình RUỘNG BẬC THANG Ruộng bậc thang là những dải đất nằm ngang sườn dốc. Các dải đất này dung để canh tác và được bảo vệ bằng các bờ đất hoặc bải đá.
 10. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng A. Biện pháp công trình THỀM CÂY ĂN QUẢ Thềm cây ăn quả là dạng không liên tục của ruộng bậc thang. Khoảng cách giửa hai hang cây ăn quả cần trồng cỏ hoặc cây họ Đậu để bảo vệ đất
 11. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng B. Biện pháp nông học ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC : LÀ NỐI CÁC ĐIỂM CÓ CÙNG ĐỘ CAO SO VS MỰC NƯỚC BIỂN ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC
 12. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng B. Biện pháp nông học TRỒNG CÂY THÀNH BĂNG ( DẢI )
 13. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng B. Biện pháp nông học CANH TÁC THEO MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP
 14. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng B. Biện pháp nông học TRỒNG VÀ BẢO VỆ RỪNG ĐẦU NGUỒN
 15. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÔNG HỌC KHÁC TRỒNG CÂY PHỦ LUÂN CANH VÀ XEN BÓN VÔI CẢI TẠO ĐẤT XANH ĐẤT CANH GỐI VỤ
 16. TỔNG KẾT NHỮNG TÁC DỤNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT SÓI MÒN BIỆN PHÁP TÁC DỤNG CÔNG TRÌNH LÀM RUỘNG BẬC Hạn chế tốc độ dòng chảy rửa trôi THANG THỀM CÂY ĂN QUẢ Tăng độ che phủ, hạn chế dòng chảy CANH TÁC THEO Hạn chế dòng chảy ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC BÓN VÔI Giảm độ chua cho đất NÔNG HỌC LUÂN CANH VÀ XEN Hạn chế sự bạc màu CANH GỐI VỤ TRỒNG CÂY BẢO VỆ Tăng độ che phủ ĐẤT NÔNG LÂM KẾT HỢP Tăng độ che phủ, hạn chế tốc độ chảy TRÔNG CÂY THÀNH Hạn chế tốc độ chảy BĂNG