Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Đoạn trích: Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

ppt 8 trang thuongnguyen 27/02/2021 880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Đoạn trích: Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_ngu_van_lop_10_doan_trich_trao_duyen_trich_tru.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Đoạn trích: Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

  1. Truyện Kiều _NguyễnThẩmDu #Nhóm_2
  2. ND cần tìm hiểu: Thuý Kiều trao kỉ vật và dặn dò em 2.1 Trao kỉ vật cho Thảo Vân ( 6 câu thơ đầu của đoạn 2 ) Chiếc vành với bức tờ mây, Duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
  3. * Thuý Kiều trao kỉ vật và dặn dò em: 2.1. Trao kỉ vật cho Thảo Vân - Kỉ vật được nhắc đến: => Nghệ thuật ước Chiếc vành Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là lệ,tượng trưngmột vuông ÞKỉ niệm đẹp gắn với Bức tờ mây Tiên thề cùng thảo một đêm thề nguyềnchương Þ Minh chứng cho Phím đàn So lần dây vũ dây văn tình yêu sâu nặng, đẹp, thiêng liêng và Đài sen nối sáp, lò đào Mảnh hương say đắm của Kim thêm hương nguyền Trọng - Thúy Kiều. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, Đinh ninh hai miệng một lời song song.
  4. - Cảnh trao: Từng kỉ vật một “Của tin”:Vật làm tin – giữa Kim và Kiều. “Của chung ”:Của Kim Trọng, của chị, của em. “duyên thì giữ, vật của chung”: Duyên trao đi nhưng vẫn muốn níu giữ những kỉ vật tình yêu lại cho mình. => Câu thơ như bẻ làm đôi *Thời gian tâm lí: Còn-mất Xưa: Đẹp đẽ Giằng xé Nay: Tan vỡ Riêng-chung Hạnh phúc-bất hạnh Sự luyến tiếc, đau đớn, bi kịch duyên trao đi mà tình không trao đươc, tình cảm át lí trí, Kiều rơi vào bế tắc, sống trong thế giới mộng mị của cái chết và âm hồn.
  5. - Ý nghĩa của việc trao kỉ vật + Thể hiện + Để Vân thái độ dứt không bị tình. khó xử khi gặp chàng Kim nên trao kỷ vật làm tin. => Sự chu đáo, có lòng độ lượng và đức hi sinh, luôn lo lắng và hiểu cho người trước khi nghĩ đến mình
  6. 2. DiÔn biÕn t©m tr¹ng sau khi trao duyªn 2.2: Thuý Kiều tâm sự với Thuý Vân Mai sau dù có bao giờ, Đốt lò hương ấy so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn mang nặng lời thề,
  7. Phân tích -H×nh ¶nh: Gió hiu hiu Hương khói => ChËp chên, ma mÞ, thÇn linh . Ngọn cỏ lá cây (Cuéc sèng câi ©m.) Hồn oan T­ưëng tư­îng: ChÕt oan, chÕt hËn. M×nh ®· chÕt ¢m dư­¬ng c¸ch trë. Hån bay vÒ trong giã: nÆng lêi thÒ. Sum häp ®Çy nghÞch c¶nh +VËt v·, mª tØnh. +Khãc thư¬ng cho m×nh. =>KiÒu tù ®èi tho¹i, quªn h¼n sù cã mÆt cña em.
  8. For attention