Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Tiết 1+2: Tổng quan văn học Việt Nam

pptx 23 trang thuongnguyen 27/02/2021 13554
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Tiết 1+2: Tổng quan văn học Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_mon_ngu_van_lop_10_tiet_12_tong_quan_van_hoc_viet.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Tiết 1+2: Tổng quan văn học Việt Nam

 1. Khởi động
 2. Tiết 1 + 2 Tổng quan văn học Việt Nam
 3. CẤU TRÚC BÀI HỌC QUÁ TRÌNH CÁC BỘ PHẬN, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VN HỢP THÀNH CỦA CỦA VH VIẾT QUA VĂN HỌC VĂN HỌC VN VN
 4. I. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM VĂN HỌC DÂN GIAN VĂN HỌC VIẾT
 5. I. Các bộ phận, thành phần hợp thành của Văn học Việt Nam: Văn học Việt Nam Văn học dân gian Văn học Viết VH Trung đại VH Hiện đại Từ TK X đến hết TK Từ đầu TK XX đến Từ 1945 đến hết TK XIX 1945 XX
 6. Tiêu chí Văn học dân gian Văn học viết Là những sáng tác tập thể và Là sáng tác của trí thức, được ghi Khái niệm truyền miệng của nhân dân lại bằng chữ viết. lao động. Lực lượng Nhân dân lao động Tầng lớp trí thức sáng tác Thần thoại, sử thi, truyền - Từ TK X-hết XIX: văn xuơi, thơ, thuyết, truyện cổ tích, văn biền ngẫu. truyện ngụ ngơn, ca dao, tục -Từ đầu TK XX-nay: Tự sự, trữ Thể loại ngữ, câu đố, vè, truyện thơ, tình, kịch. chèo -Tính truyền miệng -Lưu truyền bằng chữ viết Đặc trưng -Tính tập thể. -Tính cá thể Chữ Hán, Nơm, Quốc ngữ Chữ viết
 7. HAI BỘ PHẬN VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC VIẾT PHÁT TRIỂN SONG SONG VÀ LUƠN CĨ ẢNH HƯỞNG QUA LẠI SÂU SẮC Ví dụ: Quả cau nho nhỏ miếng trầu hơi Này của Xuân Hương mới quệt rồi 8 Cĩ phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá, bạc như vơi (Mời trầu- Hồ Xuân Hương) Anh xa em như bến xa thuyền Như Thuý Kiều xa Kim Trọng biết mấy niên cho tái hồi (Ca dao)
 8. II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HỌC VIẾT VIỆT NAM Văn học từ tk X Văn học từ đầu tk XX Văn học từ Cách mạng hết tk XIX Quá trình phát Cách triển mạng của văn tháng Tám 1945 tháng Tám 1945 học viết Việt Nam chia thành hết tk XX mấy thời kỳ? Văn học trung đại Văn học hiện đại (Sản phẩm của văn (Sản phẩm của sự kết hợp giữa văn hĩa phương hĩa phương Đơng) Đơng truyền thống và văn hĩa phương Tây)
 9. Văn học trung đại Văn học hiện đại - Thực dân Pháp xâm lược nước ta giao lưu Bối cảnh Xã hộiT phongABLE kiến chịu ảnh hưởng văn hĩa với các nước phương Tây. lịch sử của văn hĩa phương Đơng - Cách mạng tháng Tám thành cơng, đất nước giành độc lập -Cơng cuộc đổi mới 1986 Văn tự Chữ Hán, chữ Nơm Chữ Quốc ngữ Lực lượng Trí thức, nhà Nho, tầng lớp quý tộc Đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, lấy việc sáng tác viết văn làm nghề . -Chủ nghĩa yêu nước và văn học gắn liền với Cảm hứng yêu nước, nhân đạo và cơng cuộc giải phĩng dân tộc Nội dung hiện thực -Phản ánh cơng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp CNH – HĐH đất nước -Phản ánh con người tồn diện Tính phi ngã, ước lệ, tượng trưng, Thi pháp Tả thực, chi tiết, đề cao tính sáng tạo, tính sùng cổ tính bản ngã
 10. III. CON NGƯỜI VIỆT NAM QUA VĂN HỌC Thế giới tự nhiên Ý thức Con Quan hệ bản quốc gia, thân người dân tộc Quan hệ xã hội
 11. THẢO LUẬN NHĨM Các mối quan hệ này được thể hiện như thế nào? Lấy ví dụ minh họa??? TỔ 1 TỔ 2 TỔ 3 TỔ 4 Con người Con người Con người Con người Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam và trong thế trong quan trong quan hệ ý thức bản giới tự nhiên hệ quốc gia, dân tộc xã hội thân
 12. 1. CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN Con người nhận thức, cải tạo, chinh phục thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên, con người và thiên nhiên là bạn tri âm - VHDG: ca ngợi sự tươi đẹp của thiên nhiên - VHTĐ: Thiên nhiên gắn bĩ với lý tưởng đạo đức thẩm mỹ của nhà Nho - VHHĐ: Thiên nhiên thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống và đặc biệt là tình yêu đơi lứa Quan sát TN Tình yêu TN hình tượng nghệ thuật
 13. 2. CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG QUẠN HỆ QUỐC GIA, DÂN TỘC Con người cĩ ý thức xây dựng quốc gia độc lập, tự chủ Chủ nghĩa yêu nước - VHDG: Tình yêu làng xĩm, quê cha đất tổ - VHTĐ: Niềm tự hào về truyền thống văn hĩa dân tộc, lịch sử dựng nước và giữ nước - VH cách mạng: Ý chí căm thù quân xâm lược, tinh thần hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc Là nội dung tiêu biểu, giá trị quan trọng của VHVN
 14. 3. CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI Ước mơ về một xã hội cơng bằng, tốt đẹp Tố cáo, phê phán thế lực chuyên quyền và bày tỏ niềm cảm thơng với những người dân bị áp bức Tinh thần nhận thức, phê phán và cải tạo xã hội Cảm hứng xã hội sâu đậm là một tiền đề quan trọng cho sự hình thành chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo trong VH
 15. 4. CON NGƯỜI VIỆT NAM VÀ Ý THỨC CÁ NHÂN - Trong những hồn cảnh lịch sử đặc biệt, con người VN thường đề cao ý thức cộng đồng. 19 - Trong những hồn cảnh khác, con người cá nhân lại được đề cao. => Xu hướng chung của văn học là xây dựng một đạo lí làm người với nhiều phẩm chất tốt đẹp.
 16. IV. TỔNG KẾT Ghi nhớ: SGK Bài tập về nhà: - Học bài. - Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngơn ngữ
 17. 21 Trí thức Tây học- lực lượng sáng tác chính của VHVN từ đầu TK XX- CMT8.
 18. Chữ Hán Chữ Nơm
 19. Chân thành cảm ơn các em học sinh đã chú ý lắng nghe!