Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 19: Luyện tập (Trang 21)

pptx 9 trang Hải Hòa 08/03/2024 170
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 19: Luyện tập (Trang 21)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_5_tuan_4_tiet_19_luyen_tap_trang_21.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 19: Luyện tập (Trang 21)

  1. TOÁN LUYỆN TẬP -Trang 21-
  2. 1 Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở? Tóm tắt Có một số tiền không đổi: 3000 đồng /1 quyển : 25 quyển 1500 đồng /1 quyển : quyển ?
  3. Cách 1 Cách 2 3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là: Số tiền mua vở có tất cả là: 3000 : 1500 = 2 (lần ) 3000 x 25 = 75000 (đồng) Nếu mua vở với giá 1500 đồng Nếu mua vở với giá 1500 một quyển thì mua được là: đồng một quyển thì mua là : 25 x 2 = 50 (quyển ) 75000 : 1500 = 50 (quyển) Đáp số : 50 quyển Đáp số : 50 quyển
  4. 2 Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hằng tháng là 800000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền? Tóm tắt Tổng thu nhập không đổi Có 3 người : 800 000đồng/1 người Có 4 người : đồng/1người? (giảm đi : đồng/1người?)
  5. Bài giải Tổng thu nhập của cả gia đình là: 800 000 x 3 = 2 400000 ( đồng ) Nếu có 4 người thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người là: 2400000 : 4 = 600000 (đồng ) Bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm đi là: 800000 – 600000 = 200000 (đồng ) Đáp số : 200000 đồng
  6. 3 Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)
  7. 3 Tóm tắt: 10 người đào : 35m/ ngày Thêm 20 người cùng đào : m/ ngày? Cách 1: Cách 2: Số người sau khi tăng thêm là: 20 người gấp 10 người số lần là: 10 + 20 = 30 (người) 20 : 10 = 2(lần) 30 người gấp 10 người số lần là: Một ngày 20 người đào được số 30 : 10 = 3(lần) mét là: Một ngày 30 người đào được là: 35 x 2 = 70(m) 35 x 3 = 105(m) Sau khi tăng thêm 20 người thì Đáp số: 105 m một ngày đội đào được là: 35 + 70 = 105(m) Đáp số: 105 m
  8. 4 Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao? Tóm tắt : Mỗi bao 50kg : 300 bao Mỗi bao 75kg : ? bao Bài giải Số ki lô gam xe chở được nhiều nhất là: 50 x 300 = 15 000(kg) Nếu mỗi bao gạo nặng 75kg thì số bao chở được nhiều nhất là: 15 000 : 75 = 200(bao) Đáp số: 200 bao
  9. THANKS