Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân

pptx 9 trang Hương Liên 22/07/2023 2631
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_chia_mot_so_thap_phan_cho_mot_so_th.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân

  1. Toán 140 5,6 238 8,5 Tiết toán hôm trước các em học bài gì ? 1400 5,6 2380 8,5 280 25 680 28 0 0
  2. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân a) Ví dụ1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ? (kg) Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 × 10) : (6,2 × 10) 23,56 : 6,2 = 235,6 : 62
  3. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân a) Ví dụ1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau : • Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. , 23,56 6,2 • Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang 4 96 3,8 bên phải một chữ số được 235,6 0 • bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. • Thực hiện phép chia 235,6 : 62. Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (dm)
  4. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân b, Ví dụ2: 82,55 : 1,27 = ? Ta đặt tính rồi làm như sau : • Phần thập phân của số 82,55 và 1,27 cùng có 82,55 1,27 hai chữ số ; bỏ dấu phẩy của hai số đó được 6 35 6 5 8255 và 127 0 • Thực hiện phép chia 8255 : 127 . Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (dm)
  5. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân MuốnMuốn chiachia mộtmột sốsố thậpthập phân phân cho cho một một số số thập thập phân phõn ta ta làm nhlàmư sau:như thế nào? - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số . - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên .
  6. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân Luyện tập Bài 1 (71) : Đặt tính rồi tính: a,19,7, 2 5, 8 b, 8,2168,2,16 5,2 2 3,4 30 1 1,58 2 3 0 4 16 0 c,b, 12,88 12,88 0,25 0,25 0 38 51,52130 50 0
  7. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân Luyện tập Bài 2: (71) Biết 4,5 l dầu hoả cân nặng 3,42kg. Hỏi 8 l dầu hoả cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Tóm tắt : Bài giải Một lít dầu hoả cân nặng là: 4,5 l : nặng 3,42kg 3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg ) 8 l : . Cân nặng kg ? 8 lít dầu hoả cân nặng là: 8 x 0,76 = 6,08 ( kg ) Đáp số : 6,08 kg
  8. Toán V Chia một số thập phân cho một số VBT/78  thập phân Bài 1: Bài 2: Bài 3 (71) May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ? Bài giải 429,5 m thì may được số bộ Tóm tắt: quần áo và dư số mét vải là: 1 bộ: hết 2,8 m vải 429,5 : 2,8 = 153 (bộ dư 429,5m vải : bộ quần áo ? 11m) Đáp số: 153 bộ dư 11m.
  9. Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân Muốn chia một số thập phân cho một số thập phõn Tiết toán hôm nay các em học bài gì? ta làm như sau: - Đếm-Về nhàxem cáccó bao em nhiêu học thuộc chữ số qui ở phầntắc và thập làm phân bài tậpcủa số chiatrong thì vởchuyển bài tập dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số . - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập (72) - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên .