Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập nhân và phép chia hai phân số

pptx 11 trang Hương Liên 22/07/2023 1230
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập nhân và phép chia hai phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_nhan_va_phep_chia_hai_phan_s.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập nhân và phép chia hai phân số

 1. Bài cũ: Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số SGK/10. Bài 2. Tính : 2 15 + 2 17 5 28 − 5 23 a) 3+ = = b) 4 − = = 5 5 5 7 7 7
 2. Toán Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số a) Phép nhân hai phân số + Muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào? Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 2 5 2 5 10 Ví dụ: = = 7 9 7 9 63 b) Phép chia hai phân số + Muốn chia một phân số cho phân số ta làm như thế nào? Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 4 3 4 8 32 Ví dụ: : = = 5 8 5 3 15
 3. Toán Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số * Luyện tập: Mở SGK/11 Bài1:Tính 3 4 3 4 12 2 6 3 6 7 6 7 42 14 a) = = = ; : = = = = 10 9 10 9 90 15 5 7 5 3 5 3 15 5 3 4 3 12 3 1 2 3 2 6 b) 4 = = = ; 3: = 3 = = = 6 8 8 8 2 2 1 1 1 Bài2:Tính(theo mẫu): 9 5 9 5 3 3 5 3 Mẫu: a) = = = 10 6 10 6 5 2 3 2 4
 4. Toán Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số * Luyện tập: Mở SGK/11 Bài1:Tính Bài2:Tính(theo mẫu): 9 5 9 5 3 3 5 3 Mẫu: a) = = = 10 6 10 6 5 2 3 2 4 6 21 6 20 6 20 3 2 5 4 8 b) b): = = = = 25 20 25 21 25 21 5 5 3 7 35 40 14 40 14 5 8 2 7 c) = = =16 7 5 7 5 7 5
 5. Toán Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số * Luyện tập: Mở SGK/11 Bài1:Tính Bài2:Tính(theo mẫu): Bài3: Hướng dẫn Giải Tóm tắt Chiều dài X chiều rộng 1 ? ? ? m 3 DTDT tấm tấm bìa bìa : 3 Diên tích của mỗi phần tấm bìa
 6. Toán Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số * Luyện tập: Mở SGK/11 Bài1:Tính Bài2:Tính(theo mẫu): Bài3: Giải Tóm tắt Diên tích của tấm bìa là: 1 1 1 1 2 ? ? ? m = (m ) 3 2 3 6 Diên tích của mỗi phần tấm bìa là: 1 1 2 : 3 = (m ) 6 18 1 2 Đáp số: (m ) 18
 7. Bài trắc nghiệm Ghi lại chữ cái trước kết quả đúng
 8. 1 1 Kết quả phép tính: = ? là: 2 3 A 1 6 B 2 6 c 3 2
 9. 2 3 Kết quả phép tính: : = ? là: 3 5 A 6 15 B 9 15 c 10 9
 10. Hết giờ