Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

pptx 8 trang Hương Liên 22/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_phep_cong_va_phep_tru_hai_ph.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

  1. Toán: 1. Viết các phân số sau thành phân số thập phân 11 15 = = 2 4 11 11x5 55 15 15x25 375 = = = = 2 2x5 10 4 4x25 100
  2. Toán: 1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. 35 3 + 5 8 Ví dụ 1: + = = 77 7 7 103 10 - 3 7 Ví dụ 2: - = = 1515 15 15
  3. Toán: 1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. 2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số. 737027 97 Ví dụ 1 : + = + = 910 9090 90 77 63 56 7 Ví dụ 2 : - = - = 89 72 72 72
  4. Toán: Bài 1: Tính 65483583 a) + = + = 78565656 33 24159 b) - = - = 58 404040 15 3 10 13 c) + = + = 46 12 12 12 41 8 3 5 d) - = - = 96 18 18 18
  5. Toán: Bài 2: Tính 2 15 2 17 a) 3 + = + = 5 5 5 5 5 28523 b) 4 - = - = 7 777 2 1 6 5 11 15 11 4 c)1− ( + ) = 1− ( + ) = 1− = − = 5 3 15 15 15 15 15 15
  6. Toán: Bài 3: bóng đỏ bóng xanh bóng vàng 1 1 ? 2 3 Bài giải Phân số biểu thị số bóng màu đỏ và số bóng màu xanh là: 115 + = (số bóng) 2 3 6 Phân số biểu thị số bóng màu vàng là: 51 1 - = (số bóng) 1 66 Đáp số : số bóng 6
  7. Toán: 1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. 2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.