Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập về giải toán

pptx 6 trang Hương Liên 22/07/2023 130
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập về giải toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_ve_giai_toan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập về giải toán

  1. • Bài cũ : Luyện tập chung
  2. Bài mới: Ôn tập về giải toán 5 Bài 1; Tổng của hai số là 121. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai 6 số đó. ? Số bé 121 Số lớn ? Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là: 5+6 = 11(phần) Số bé là: 121 : 11 x 5 = 55 Số lớn là: 121 - 55 = 66 (hay 121 : 11 x6 = 66) Đáp số: 55 và 66
  3. Bài 2: Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là 3 . 5 Tim hai số đó. ? Ta có sơ đồ Số bé 192 Số lớn ? • Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 5 = 2(phần) Số bé là: 192 : 2 x 3 = 288 Số lớn là: 288 + 192 = 480 (hay 192 : 2 x 5 = 480) Đáp số: 288 và 480
  4. 1/.a. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7 số thứ hai. Tìm hai số đó. 9 ? Số thứ nhất 80 Số thứ hai ? Tổng số phần bằng nhau là: 7 + 9 = 16 (phần) Số thứ nhất là: 80 : 16 x 9 = 45 Số thứ hai là: 80 - 45 = 35 ( hay 80 : 16 x 7 = 35) Đáp số: 45 và 35
  5. b/. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9 số thứ hai. Tìm hai số đó. 4 ? Số thứ nhất Số thứ hai 55 ? Hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 4 = 5(phần) Số thứ nhất là: 55 : 5 x 9 = 99 Số thứ hai là: 99 - 55 = 44 (hay 55 : 5 x 4 = 44) Đáp số; 99 và 44
  6. ➢TUYÊN DƯƠNG ➢Dặn dò: Về xem lại bài