Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 48: Cộng hai số thập phân

pptx 13 trang Hương Liên 22/07/2023 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 48: Cộng hai số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_tiet_48_cong_hai_so_thap_phan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 48: Cộng hai số thập phân

 1. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 TIẾT 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
 2. C Ví dụ 1: 1,85m A B 1,84 + 2,45 = ? (m) 1,84m = 184cm 2,45m = 245cm Độ dài đường gấp khúc ABC là: 184 + 245 = 429429(cm)cm = 4,29m Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29(m)
 3. 184 1,84 + 245 + 2,45 429(cm) 4,29(m) *Viết 1,84 rồi viết 2,45 dưới 1,84 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với*Cộng nhau. như cộng các số tự nhiên *Viết dấu phẩy vào kết quả thẳng với các dấu phẩy của các số hạng.
 4. Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ? 15,9 *Đặt tính. + 8,75 *Cộng như cộng các 24,65 số tự nhiên *Viết dấu phẩy vào kết quả
 5. Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau: -Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với -Cộng như cộng các số tự nhau. nhiên. -Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng
 6. Thực hành: Bài 1: a) 58,2 b) 19,36 +24,3 +4,08 82,5 23,44 c) 75,8 d) 0,995 + 249,19 + 0,868 324,99 1,863
 7. Bài 2: Đặt tính rồi tính a) 7,8 + 9,6 b) 34,82 + 9,75 c) 57,648 + 35,37 7,8 34,82 57,648 + 9,6 + 9,75 + 35,37 17,4 44,57 93,018
 8. Bài3: Nam cân nặng 32,6kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 9. Bài giải: Tiến cân nặng là: 32,6 + 4,8 = 37,4(kg) Đáp số: 37,4 kg
 10. TRÒ CHƠI: Đúng điền (Đ), sai điền (S) vào ô trống: a) 47,5 b) 31,2 + 23,3 +5,41 70,8 Đ 8,53 S c) d) 2,6 4,39 + 8,594,2 Đ +0,052,65 Đ
 11. Chúc quí thầy cô và các em học sinh vui, khoẻ, hạnh phúc