Toán Lớp 5 - Tiết 79: Chia một số thập phân cho một số thập phân

pptx 26 trang Hương Liên 22/07/2023 170
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Toán Lớp 5 - Tiết 79: Chia một số thập phân cho một số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxtoan_lop_5_tiet_79_chia_mot_so_thap_phan_cho_mot_so_thap_pha.pptx

Nội dung text: Toán Lớp 5 - Tiết 79: Chia một số thập phân cho một số thập phân

 1. TIẾT 79 - CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC KIẾN THỨC : →Nhận dạng được dạng của phép chia : Số bị chia là STN, số chia là STP → Nêu được quy tắc và thực hiện phép chia KỸ NĂNG : Phát biểu quy tắc dưới dạng khác : ( VD: Muốn chia 1 STN cho 1 STP ta nhân cả SBC và SC với 10, 100 ) VẬN DỤNG : Áp dụng được vào các bài toán ứng dụng
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ ➢ BÀI TẬP : Tính rồi so sánh kết quả. 1. 2,1 : 7 ( 2,1 x 5 ) : ( 7 x 5 ) 2. 2,1 : 7 ( 2,1 x 10 ) : ( 7 x 10 ) 3. 1,89 : 9 ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 )
 4. KIỂM TRA BÀI CŨ ➢ KẾT QUẢ PHÉP TÍNH 1. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 5 ) : ( 7 x 5 ) 2. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 10 ) : ( 7 x 10 ) 3. 1,89 : 9 = ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 )
 5. NHẬN XÉT Số bị chia và số chia ở mỗi phần đều được cùng gấp lên 5, 10, 100 lần nhưng thương của chúng đều không đổi
 6. KẾT LUẬN Khi ta nhân Số bị chia và Số chia với cùng một số khác không thì thương không thay đổi
 7. NHẬN XÉT 2 PHÉP TÍNH 1. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 10 ) : ( 7 x 10 ) = 21 : 70 0,3 = 0,3 2. 1,89 : 9 = ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 ) = 189 : 900 0,21 = 0,21
 8. NHẬN XÉT Ta có thể biến đổi phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân thành phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên bằng cách nhân cả Số bị chia và Số chia với 10, 100,1000
 9. CÁC PHÉP CHIA ĐÃ HỌC Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Chia một số thập phân cho 10,100 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên, thương tìm được là một số thập phân
 10. CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
 11. VÍ DỤ Cho một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 87 mét.Chiều dài mảnh vườn là 14,5 mét. Tính chiều rộng mảnh vườn đó TÓM TẮT BÀI GIẢI Chu vi : 87 mét Chiều dài : 14,5 mét Chiều rộng mảnh vườn là : 87 : 14,5 = Chiều rộng : ? 6 ( mét )
 12. CÁCH THỰC HIỆN PHÉP CHIA ¸p dụng kết luận : Nhân cả Số bị chia và số chia với 10 để biến Số chia thành số tự nhiên 87 : 14,5 = ( 87 x10 ) : ( 14,5 x 10 ) 87 : 14,5 = 870 : 145 87 : 14,5 = 6
 13. HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA BƯỚC 1: Đếm ở phần thập phân của Số chia có 1 chữ số 87 14,5 k
 14. HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA BƯỚC 2 : Thêm 1 chữ số 0 vào bên phải Số bị chia 870 14,5
 15. HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA BƯỚC 3 : Gạch bỏ dấu phẩy ở Số chia đi ( Đây chính là thực hiện phép nhân cả Số bị chia và Số chia với 10 ) 870 145
 16. HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA BƯỚC 4 Thực hiện phép chia như chia 2 số tự nhiên bình thường 870 145 000 6
 17. Ví dụ 2 : Thực hiện phép chia 112 : 2,24
 18. Bài giải 112 0 0 2, 24 0 0 5 0
 19. QUY TẮC THỰC HIỆN PHÉP CHIA Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau :  Đếm xem phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì ta thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0 Bỏ dấu phẩy của số chia và thực hiện phép chia như đối với 2 số tự nhiên
 20. THỰC HÀNH  Bài tập 1: Tìm x 8 : x = 2,5  Bài tập 2 : GiảI bàI toán dựa vào tóm tắt sau: Thanh sắt 5 dm nặng 39 kg. Thanh sắt 7,5 dm nặng ? kg
 21. THỰC HÀNH BÀI GIẢI 1 8 : x = 2,5 x = 8 : 2,5 x = 3,2
 22. THỰC HÀNH BÀI GIẢI 2 Một dm sắt nặng số kg là : 39 : 5 = 7,8 ( kg ) 7,5 dm sắt nặng số kg là : 7,8 x 7,5 = 58,5 ( kg ) Đáp số : 58,5 kg
 23. THỰC HÀNH BÀI 3 : Một cửa hàng bán vải ngày đầu bán được 2,25 mét và thu được 33750 đồng. Ngày hôm sau cửa hàng bán được 9 mét vải. Hỏi cửa hàng thu được bao nhiêu tiền.
 24. THỰC HÀNH Bài giải Giá tiền một mét vải là 33750 : 2,25 = 15000 ( đồng ) Số tiền cửa hàng thu được khi bán 9 mét vải là 15000 x 9 = 135000 ( đồng ) Đáp số : 135000 đồng
 25.  Học thuộc lòng quy tắc thực hiện phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân  Làm bài tập số 3, 4, 6, 7 trang 67 trong Sách giáo khoa