Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo)

pptx 21 trang thuongnguyen 03/03/2021 70
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_10_bai_4_san_xuat_giong_cay_trong_ti.pptx

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo)

 1. Bài 4: SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG (TT)
 2. b. Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo • Câu hỏi: Nội dung quy trình thụ phấn chéo: + Phải có khu sản xuất giống cách li + Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn + Yêu cầu kỹ thuật ở vụ thứ 1
 3. • Vụ 1. Gieo ít nhất 3000 cây vào 500 ô. Mỗi ô chọn 1 cây , gieo thành hàng. • Vụ 2. Loại bỏ hàng xấu, cây xấu, thu hạt các cây còn lại, ta được hạt siêu nguyên chủng. • Vụ 3. Nhân hạt siêu nguyên chủng. Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn. Thu hạt còn lại ta được hạt nguyên chủng. • Vụ 4. Tương tự ta được hạt xác nhận. • Câu hỏi: Thế nào là thụ phấn chéo? Cho ví dụ: • Trả lời: Là hình thức sinh sản mà nhụy của hoa được thụ phấn từ hạt phấn của khác . Ví dụ: ngô, vừng,
 4. • Câu hỏi: Vì sao cần chọn ruộng sản xuất hạt giống ở khu cách ly? • Trả lời: Không để cho cây giống được thụ phấn từ những cây không mong muốn trên đồng ruộng, đảm bảo độ thuần khiết của giống.
 5. c. Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính • Câu hỏi: Quy trình sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính gồm mấy giai đoạn? Nội dung mỗi giai đoạn? • Trả lời: • Gồm 3 giai đoạn: - Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu nguyên chủng. - Tổ chức sản xuất vật liệu cấp nguyên chủng từ cấp siêu nguyên chủng. - Sản xuất vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm.
 6. 2. Sản xuất giống cây rừng • Câu hỏi: Cây rừng có những đặc điểm gì khác cây lương thực thực phẩm? • Trả lời: Cây rừng có đời sống dài ngày. Từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch hạt thường phải mất từ 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng từ 5 đến 7 năm.
 7. Cây Keo Lai giống
 8. • Câu hỏi: Quy trình sản xuất giống cây rừng được tiến hành như thế nào? • Trả lời: • Chọn những cây trội, khảo nghiệm, chọn các cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống (vườn giống). • Lấy hạt giống từ rừng giống (vườn giống) sản xuất cây con để cung cấp cho sản xuất. • Chú ý: giống cây rừng có thể nhân giống bằng hạt hoặc công nghệ nuôi cấy mô, giâm hom.
 9. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 1. Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính yêu cầu: A. Cách ly nghiêm ngặt B. Cách ly không cao C. Không cần cách ly D. Vừa cách ly, vừa không cách ly
 10. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 2. Hệ thống sản xuất cây trồng, có sơ đồ theo thứ tự nào là đúng: A. XN- SNC-NC B. SNC-NC-XN C. NC- SNC- XN D. SNC- XN- NC
 11. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 3. Mục đích của công tác sản xuất cây trồng là: A. Tạo ra số lợn giống lớn B. Đưa giống tốt nhanh vào sản xuất C. Duy trì, củng cố độ thuần chuẩn của giống D. Tất cả những ý trên
 12. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 4. Theo bạn những câu dưới đây thì câu nào là đúng: A. Hạt giống SNC được tạo ra từ hạt NC B. Trong quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo được tiến hành qua 4 vụ C. Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì được tiến hành qua 5 năm D. Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm 2 giai đoạn
 13. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 5. Cây trồng nào được người dân sử dụng để nhân giống vô tính: A. Lúa, dừa, dưa, bầu, bí B. Khoai, mía, chuối C . Mít, ổi, mận, lúa D. Cả A và B
 14. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 6. Tại sao giống nguyên chủng, siêu nguyên chủng cần được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp: A. Vì hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết cao B. Có đủ điều kiện về phương tiện, thiết bị hiện đại C. Có đủ phương tiện và trình độ thực hiện quy trình kĩ thuật gieo trồng D. Cơ sở sản xuất giống được trung ương quản lí
 15. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 7. Trong sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, ở cây trồng tự thụ phấn chéo người ta loại bỏ hàng xấu, cây xấu trên hàng tốt ở điểm nào: A. Trước khi tung phấn B. Đang tung phấn C. Sau tung phấn D. Khi thu hoạch
 16. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 8. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây: A. Hạt SNC được tạo ra từ hạt XN B. Hạt XN dùng để sản xuất đại trà C. Hạt SNC được tạo ra từ hạt NC D. Hạt NC được tảo ra từ hạt XN
 17. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 9. Bước nào sau đây không có trong sơ đồ duy trì của quy trình sản xuất cây trồng nông nghiệp: A. Sản xuất hạt SNC B. Sản xuất hạt XN C. Thí nghiệm so sánh giống D. Chọn cây ưu tú
 18. Củng cố kiến thức Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 10. Hình thức nào sau đây được người dân sử dụng để nhân giống hữu tính: A. Trồng bằng củ B. Giâm cành C. Gieo hạt D. Trồng bằng dây THE END