Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Sơ lược về Lịch sử

ppt 20 trang thuongnguyen 07/04/2021 4170
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Sơ lược về Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_bai_1_so_luoc_ve_lich_su.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Sơ lược về Lịch sử

 1. Lịch sử lớp 6 Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ?
 2. Tiết 1 – Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ Câu hỏi: Quá trình đã diễn ra chưa? * Bài tập trắc nghiệm: (Chọn đáp án đúng) Những gì đã diễn ra, đã xảy ra, người ta gọi là: a. Hiện tại b.b Quá khứ c. Tương lai
 3. Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển: Quá trình phát triển của một cái cây?
 4. Chỉ ra quá trình sinh ra lớn lên và phát triển của con người?
 5. Câu hỏi: Lịch sử là gì ? Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ. Câu hỏi: Có gì khác nhau giữa lịch sử của một con người và lịch sử xã hội loài người ?
 6. Câu hỏi: Những dụng cụ trên xuất hiện vào thời gian nào? Ở thời điểm nào của lịch sử loài người?
 7. Lịch sử là gì ? Lịch sử còn có nghĩa là khoa Lịch sử là những gì diễn ra học tìm hiểu và dựng lại toàn trong quá khứ Lịch sử còn có ý nghĩa là khoa bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người học trong quá khứ.
 8. Lịch sử Lớp 6 Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? - Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử là một môn khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.
 9. Lịch sử lớp 6 Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì ? 2. Học lịch sử để làm gì?
 10. Nhìn lớp học ở hình 1 em thấy khác lớp học ở trường em như thế nào? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?
 11. 1) Vì sao có sự khác nhau đó ? 2) Theo em chúng ta có cần biết những thay đổi đó không ? Tại sao lại có những thay đổi đó ? Câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.
 12. Bài 1 SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? 2. Học lịch sử để làm gì? -Hiểu mình là dân tộc nào, tổ tiên, ông cha mình là ai -Con người đã làm gì để có được như ngày nay -Hiểu rõ được quá khứ, vận dụng tốt vào hiện tại và tương lai 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
 13. Có 3 nguồn tư liệu Tư liệu truyền miệng Tư liệu hiện vật Tư liệu chữ viết
 14. Câu hỏi 2: Hình 1 là loại tư liệu nào?
 15. Về việc đắp thành Cổ Loa : Thành này cứ đắp xong lại sụt, vua lấy làm lo, mới lập đàn khấn trời đất và thần núi sông rồi cho khởi công đắp lại Sáng hôm sau, vua ra cửa thành thấy có con Rùa vàng bơi trên sông từ phía đông đến, xưng là giang sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai. Vua mừng lắm hỏi về nguyên do thành sụp, được Rùa vàng bày kế, nhờ đó không đắp thành quá nửa tháng thì xong. Rùa vàng từ biệt ra về. Vua cảm tạ và hỏi: “Nếu có giặc ngoài đến thì lấy gì chống giữ ?”.Rùa vàng bèn trút chiếc móng, trao cho vua và nói: “Nhà nước yên hay nguy, do tự số trời, nhưng người cũng nên phòng bị, nếu có giặc đến thì dùng cái móng thiêng này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà bắn tên thì không lo gì nữa”. Vua sai bầy tôi là Cao Lỗ (hay Cao Thông) làm nỏ, lấy móng rùa làm lẫy, đặt tên là “Linh quang kim trảo thần nỏ” (Theo Đại Việt sử ký toàn thư ) Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng với nhận xét về đoạn văn trên: Đoạn văn trên là tư liệu: a) Tư liệu hiện vật b) Tư liệu truyền miệng c) Tư liệu chữ viết
 16. Bài tập Điều 42: Dân tự do thuê ruộng cày, nếu ruộng không có thóc thì người này bị coi là chưa hết sức chăm bón, phải lấy người bên cạnh làm tiêu chuẩn để nộp thóc cho chủ ruộng. (Trích luật Ham-mu-ra-bi) Gọi tên nguồn tư liệu.
 17. Bài 1 SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? 2. Học lịch sử để làm gì? 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? Để khôi phục lại LS có 3 loại tư liệu lịch sử: + Truyền miệng + Hiện vật + Chữ viết.
 18. Bài 1 SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? 2. Học lịch sử để làm gì? 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” Xi- xê - rông (Nhà chính trị Rô ma cổ ) Em hiểu câu danh ngôn trên như thế nào?
 19. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Trả lời các câu hỏi: a) Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì? b) Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? c) Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử? 2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ