Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 10, Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước nước

ppt 17 trang thuongnguyen 07/04/2021 4200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 10, Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_10_bai_8_thoi_nguyen_thuy_tren.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 10, Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước nước

 1. PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
 2. Những Thời kì hình ảnh này xã hội nhắc nguyên đến thủy thời kỳ lịch sử nào?
 3. ơ TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
 4. LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM
 5. TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Răng của Người Tối cổ Rìu đá Núi Đọ (Thanh Hóa). ở Thẩm Hai (Lạng Sơn).
 6. TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Thẩm Khuyên Thẩm Hai Địa điểm: Núi Đọ Thẩm Quan Quan Yên Khuyên, Yên, Xuân Thẩm Núi Lộc Hai Đọ (Đồng ( Lạng (Thanh Nai) Sơn) Hóa) Xuân Lộc Người tối cổ sống trên cả 3 miền đất nước.
 7. TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA H.5 – Người tối cổ
 8. Quá trình tiến hóa từ Vượn cổ - Người tối cổ - Người tinh khôn
 9. TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Lai Châu, Sơn La Phú Thọ, Yên Bái Bắc Giang, Thái Nguyên Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Thanh Hoá, Nghệ An Người tinh khôn giai đoạn đầu?
 10. Em hãy so sánh công cụ của Người tối cổ và Người tinh khôn? Công cụ chủ yếu của họ là những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng. Rìu đá núi Đọ Công cụ chặt ở (Thanh Hóa) Nậm Tun (Lai Châu)
 11. TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA H21-Rìu đá Hoà Bình H22 - Rìu đá Bắc Sơn H20- Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu) H23- Rìu đá Hạ Long
 12. TIẾT 10 – BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bắc Sơn Hạ Long Hoà Bình Nghệ An Em hãy nhận xét vùng sinh sống của Người tinh khôn Quảng Bình giai đoạn phát triển chủ yếu thuộc loại địa hình nào?
 13. Thời nguyên thủy trên đất nước ta
 14. DẶN DÒ • Về nhà : Học bài cũ và Làm bài tập 1: Lập bảng các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy ở Việt Nam. Các Thời gian Địa điểm Công cụ giai đoạn xuất hiện sinh sống lao động Người tối cổ Người tinh khôn ở giai đoạn đầu Người tinh khôn ở giai đoạn phát triển • Soạn trước bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGUỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA (Theo câu hỏi 1 và 2 Sách giáo khoa trang 29)