Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 24: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc (Từ giữa thế kỉ VI đến thế kỉ IX)

ppt 23 trang thuongnguyen 07/04/2021 3630
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 24: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc (Từ giữa thế kỉ VI đến thế kỉ IX)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_24_cac_cuoc_dau_tranh_gianh_doc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 24: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc (Từ giữa thế kỉ VI đến thế kỉ IX)

 1. 179 TCN 40 248 542 An Dương Vương Hai Bà Trưng Bà Triệu Lí Bí
 2. 1. Chính sách đơ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta a. Chính trị: Chia nước ta thành các quận huyện, trực tiếp cai trị.
 3. Đơn vị HỒNG CHÂU hành chính ngày nay GIAO CHÂU QUẢNG NINH ÁI CHÂU ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ ĐỨC CHÂU LỢI CHÂU THANH HĨA MINH CHÂU Lược đồ nước ta thế kỉ VI
 4. THANG CHÂU VŨ NGA CHÂU CÁC CHÂU KI MI CHI CHÂU PHONG CHÂU VŨ AN CHÂU GIAO CHÂU LỤC CHÂU Tống Bình TRƯỜNG CHÂU ÁI CHÂU Diễn châu HOAN CHÂU PHÚC LỘC CHÂU Hình 48: Lược đồ nước ta thời thuộc ĐườngTK VII - IX
 5. Chính sách cai trị Đơn vị Hành chính chia nước ta thành 6 châu: Giao Nhà Lương Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hồng Châu. đổi Giao Châu thành An Nam Nhà Đường đơ hộ phủ.
 6. b. Về kinh tế: Bắt dân ta nộp hàng trăm thứ thuế; cống nạp nhiều sản vật quí.
 7. c. Về văn hĩa: Tiếp tục thực hiện đồng hĩa về văn hĩa.
 8. 1. Chính sách đơ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta 2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu
 9. 2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu
 10. 4/542 HỢP PHỐ 1/543 Xuân 542 Thái Bình HỒNG CHÂU (Sơn Tây) LONG BIÊN Chu Diên Thanh Trì Chú thích Nơi Lý Bí phất cờ khởi nghĩa Hướng quân ta tiến đánh ĐỨC CHÂU Nơi quân ta thắng lớn Hướng quân Lương tấn cơng Hướng quân Lương tháo chạy LƯỢC ĐỒ : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ (542 -602)
 11. HỢP PHỐ 4/542 1/543 Xuân HỒNG 542 THÁI BÌNH CHÂU (Sơn Tây) LONG BIÊN Chu Diên Thanh Trì Chú thích Nơi Lý Bí phất cờ khởi nghĩa Hướng quân ta tiến đánh ĐỨC CHÂU Nơi quân ta thắng lớn Hướng quân Lương tấn cơng Hướng quân Lương tháo chạy LƯỢC ĐỒ : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ (542 -602)
 12. Tên cuộc Thời Người Diễn biến chính và Kết quả Ý khởi gian lãnh nghĩa nghĩa đạo 542 - Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân Lý Bí Lý Bí chiếm hết các quận huyện 602 Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngơi Hồng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.
 13. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Nam Đế Hồng đế (Lý Nam Đế) Thái phĩ (Triệu Túc) Ban võ Ban văn (Phạm Tu) (Tinh Thiều)
 14. CÁC CHÂU KI MI Sa Nam Khởi nghĩa Mai thúc Loan
 15. Tên cuộc Thời Người Diễn biến chính và Kết quả Ý khởi gian lãnh nghĩa nghĩa đạo 542 - Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân Lý Bí Lý Bí chiếm hết các quận huyện 602 Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngơi Hồng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Mai Mai chiếm được Hoan Châu, liên Thúc 722 Thúc kết với nhân dân khắp Giao Châu và Champa, chiếm được Loan Loan thành Tống Bình.
 16. Đền thờ Mai Hắc Đế Đình thờ Phùng Hưng
 17. BẢN ĐỒ GIAO CHÂU Hợp Phố Đường Lâm Sơn Tây Hồng Châu Tống Bình Biển Đơng KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG
 18. KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG
 19. Tên cuộc Thời Người Diễn biến chính và Kết quả Ý khởi gian lãnh nghĩa nghĩa đạo 542 - Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân Lý Bí Thể hi n Lý Bí chiếm hết các quận huyện ệ 602 tinh Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngơi thần Hồng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. bất khuất Mai Mai chiếm được Hoan Châu, liên ý chí kết với nhân dân khắp Giao Thúc 722 Thúc quyết Châu và Champa, chiếm được tâm Loan Loan thành Tống Bình. giành giữ Phùng 776 - Phùng bùng nổ ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chĩng chiếm độc Hưng 791 Hưng thành Tống Bình, giành lập quyền tự chủ 15 năm. chủ quyền của
 20. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong Thời Bắc thuộc Tên cuộc Năm Người Tĩm tắt diễn biến chính Ý khởi nghĩa lãnh đạo nghĩa K/n Hai Trưng Trắc, Hai bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát 40 Trưng Nhị Mơn (Hà NộI). Nghĩa quân nhanh bà Trưng chĩng làm chủ Châu Giao. Thể hiện Bà tinh thần K/n Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền 248 Triệu(Triệu bất khuất, Bà Triệu ý chí, Thị Trinh) (Thanh Hĩa), rồi lan ra khắp Giao Châu. quyết tâm Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân chiếm giành, giữ K/n hết các quận huyện. Mùa xuân 544, Lý Lý Bí độc lập, 542- Bí lên ngơi Hồng đế, đặt tên nước là Lý Bí chủ quyền 602 Vạn Xuân. của đất nước. K/n Mai Mai chiếm được Hoan Châu. Mai Thúc Loan 722 liên kết với nhân dân khắp giao Châu và Thúc Loan Thúc Loan champa chiếm được Tống Bình. Khởi nghĩa bùng nổ ở Đường Lâm. K/n Phùng Phùng Hưng, 776- Nghĩa quân nhanh chĩng chiếm thành Hưng Phùng Hải Tống Bình, giành quyền tự chủ 15 năm. 791