Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) - Năm học 2018-2019 - Trịnh Thị Dẽo

ppt 32 trang thuongnguyen 07/04/2021 1060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) - Năm học 2018-2019 - Trịnh Thị Dẽo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_25_bai_21_cuoc_khoi_nghia_ly_bi.ppt
 • mp3Baihat_LyNamDe.mp3
 • mp3LyNamdeNgoNguyenTran-TamTho-Nh_fmb8.mp3

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) - Năm học 2018-2019 - Trịnh Thị Dẽo

 1. TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ TIẾT 2 Bài 22_Tiết 25: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) LỚP 6.3 ❖.GVTH: TRỊNH THỊ DẼO ❖.Ngày 01 / 3 / 2019 – Tiết dạy: 2
 2. TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ TIẾT 2 Bài 22_Tiết 25: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) LỚP 6.3 ❖.GVTH: TRỊNH THỊ DẼO ❖.Ngày 01 / 3 / 2019 – Tiết dạy: 2
 3. 4/542 KIỂM TRA BÀI CŨ: 543 Câu 1: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến chính của 542 cuộc khởi nghĩa Lý Bí ? Câu 2: Lý Bí đặt tên Chú giải nước là Vạn Xuân Nghĩa quân có ý nghĩa gì? đánh chiếm Long Biên Mũi tiến đánh của nghĩa quân Quân Lương rút chạy Quân Luơng tiến công Lược đồ Khởi nghĩa Lý Bí.
 4. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI 4. Triệu 3. Chống Quang 5. Nước Quân Phục Vạn Xuân Lương đánh bại độc lập Xâm quân Lương đã kết thúc Lược như thế như thế nào ? nào ?
 5. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược Sau hai lần thất bại, nhà Lương lại có hành động gì đối với nước ta?
 6. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: LỤC ĐẦU
 7. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: -Tháng 5 / 545 quân Lương chia làm 2 đạo thủy, bộ tiến KHUẤT LÃO vào nước ta. GIA NINH LỤC ĐẦU TÔ LỊCH
 8. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: Trước hành động -Tháng 5 / 545 quân Lương chia xâm lược của quân làm 2 đạo thủy, bộ tiến vào nước Lương, Lý Nam Đế ta. đối phó như thế nào ?
 9. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: HỒ ĐIỂN TRIỆT -Tháng 5 / 545 quân Lương chia làm 2 đạo thủy, bộ tiến KHUẤT LÃO vào nước ta. GIA NINH LỤC ĐẦU -Thế giặc mạnh Lý Nam Đế TÔ LỊCH lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). -Thành vỡ,Lý Nam Đế rút về giữ thành Gia Ninh, rồi rút về hồ Điển Triệt.
 10. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: Hồ Điển Triệt (tỉnh Vĩnh Phúc ) HỒ ĐIỂN TRIỆT Hồ Điển Triệt (nay thuộc huyện Lập Thạch–Vĩnh Phúc) nằm ở bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15 km. Xưa có con ngòi nối sông với hồ; ba mặt đông, nam, bắc của hồ là các dải đồi cao; phía tây là những đồi thấp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đi vào phía bắc của hồ.
 11. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: HỒ ĐIỂN TRIỆT -Tháng 5 / 545 quân Lương KHUẤT LÃO chia làm 2 đạo thủy, bộ tiến vào nước ta. GIA NINH LỤC ĐẦU -Thế giặc mạnh Lý Nam Đế TÔ LỊCH lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). -Thành vỡ,Lý Nam Đế rút về giữ thành Gia Ninh, rồi rút Sau khi Lý Nam Đế về hồ Điển Triệt. cho quân đóng ở hồ - Quân Lương đánh úp hồ Điển Triệt, quân Lương Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy có âm mưu và hành vào động Khuất Lão động gì ?. Lý Nam Đế đối phó ra sao?.
 12. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: HỒ ĐIỂN TRIỆT -Tháng 5 / 545 quân Lương KHUẤT LÃO chia làm 2 đạo thủy, bộ tiến vào nước ta. GIA NINH LỤC ĐẦU -Thế giặc mạnh Lý Nam Đế TÔ LỊCH lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Vì sao cuộc kháng chiến -Thành vỡ,Lý Nam Đế rút về giữ thành Gia Ninh, rồi rút của Lý Nam Đế thất bại? về hồ Điển Triệt. - Quân Lương đánh úp hồ Theo em, thất bại của Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy vào động Khuất Lão Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân không?. Tại sao?
 13. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3.Chống quân Lương xâm lược. Vì sao Lý Nam Đế trao quyền chỉ 4.Triệu Quang Phục huy cho Triệu Quang Phục?. đánh bại quân Lương như thế nào? - Triệu Quang Phục cho lui Sau khi được Lý Nam Đế trao quân về vùng Dạ Trạch quyền chỉ huy Triệu Quang Phục đã làm gì ?. Tại sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ ?
 14. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3.Chống quân Lương xâm lược. 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? - Triệu Quang Phục cho lui quân về vùng Dạ Trạch
 15. ĐẦM DẠ TRẠCH (HƯNG YÊN) Triệu Quang Phục sử dụng chiến thuật gì để đánh quân Lương?
 16. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3.Chống quân Lương xâm lược. 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? - Triệu Quang Phục cho lui Trước việc làm của Triệu Quang quân về vùng Dạ Trạch. Phục, quân Lương có hành - Tổ chức đánh du kích động gì ?
 17. Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Dạ Trạch và cố sức tấn công. Nghĩa quân anh dũng chống trả, tình thế giằng co kéo dài
 18. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: Long Biên 4.Triệu Quang Phục KHUẤT LÃO đánh bại quân Lương GIA NINH như thế nào? LỤC ĐẦU - Triệu Quang Phục cho lui TÔ LỊCH DA TRẠCH quân về vùng Dạ Trạch - Tổ chức đánh du kích - Cuộc kháng chiến giằng co kéo dài đến năm 550 nhà Lương có loạn, Triệu Quang Phục chớp thời cơ phản công và giành thắng lợi.
 19. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: THẢO LUẬN NHÓM(3 phút) 4.Triệu Quang Phục Vì sao cuộc kháng chiến đánh bại quân Lương chống quân Lương của Triệu như thế nào? - Triệu Quang Phục cho lui Quang Phục lại giành được quân về vùng Dạ Trạch thắng lợi ? - Tổ chức đánh du kích -Được nhân dân ủng hộ, tinh thần - Cuộc kháng chiến giằng chiến đấu kiên cường, bền bỉ co kéo dài đến năm 550 nhà - Tài lãnh đạo của Triệu Quang Phục Lương có loạn, Triệu - Biết chọn căn cứ và có cách đánh tài Quang Phục chớp thời cơ giỏi. phản công và giành thắng -Quân Lương chán nản bị động trong lợi. chiến đấu - Biết chớp thời cơ thuận lợi.
 20. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: Sau khi đánh bại 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương, quân Lương như thế nào? Triệu Quang Phục 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã đã làm gì ? kết thúc như thế nào? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền.
 21. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền.
 22. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương Triệu Quang Phục xâm lược: làm vua được 20 năm, 4.Triệu Quang Phục đánh bại sau đó xảy ra biến cố gì ? quân Lương như thế nào? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền. - 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi
 23. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu xâm lược: Lý Phật Tử sang chầu?. Vì 4.Triệu Quang Phục đánh bại sao Lý phật tử không sang quân Lương như thế nào? ? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền. - 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi
 24. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương Trước hành động kiên xâm lược: quyết của Lý Phật Tử, 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? Nhà Tuỳ đã có hành động 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã gì ? kết thúc như thế nào? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền. - 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi
 25. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền. - 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi - Năm 603, 10 vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc.
 26. Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc
 27. Đền thờ Lý Nam Đế Đền thờ Triệu Việt Vương (Bình Xuyên- Vĩnh Phúc)
 28. Hình ảnh phố Lý Nam Đế ở Hà Nội
 29. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: 4.Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? TRÒ CHƠI
 30. CâuPhầnCâu2. 1: Cuộc thưởng Nơi đóngkháng của quân chiếnđội bạncủa của CâuCâuCâuPhần 5:3: 4.TriệuNước Nơithưởng Triệu VạnQuang của Quang Xuân đội Phục sụp bạnPhục đã đổ LýLýPhần làNam CâuNam một thưởng6:Đế Đế góiNước và ở kẹo tỉnhTriệu của Vạn BON Vĩnh Quangđội Xuân BON Phúcbạn làdướiChọn một triềuchọn tràng chiến đại làm vỗ thuậtnào taycăn củacủa cứ?nào phongcả để lớp Phụclàsụp chống những đổngày vào lại chiếc nay quânnăm ?bút nào?xâm bi kiến phươngđánh Bắc? giặc? lược nào? HồNhàDạ Điển 603 TùyTrạch Triệt QuânĐánh Lương du kích 1 2 3 4 5 6 Phần Thưởng
 31. Tiết 25. Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – Tiết 2 3. Chống quân Lương xâm lược: 4.Triệu Quang Phục đánh bại HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ quân Lương như thế nào? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã Bài cũ: Học bài, trả lời câu kết thúc như thế nào? hỏi SGK Bài mới: Soạn bài 23: TRÒ CHƠI - Nước ta dưới thời nhà Đường có gì thay đổi? - Tìm hiểu diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng
 32. TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ Bài 22_Tiết 26: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) – TIẾT 2 LỚP 6.3 ❖.GVTH: TRỊNH THỊ DẼO ❖.Ngày 01 / 3 / 2019 – Tiết dạy:2