Bài giảng môn Công nghệ khối 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

ppt 29 trang thuongnguyen 03/03/2021 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Công nghệ khối 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_cong_nghe_khoi_10_bai_6_ung_dung_cong_nghe_nuo.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Công nghệ khối 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày mục đích và hệ thống sản xuất giống cây trồng? Câu 2: So sánh quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo?
 2. Bài 6: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG, LÂM NGHIỆP
 3. I. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TB Nuôi cấy Tế bào (rễ, thân, lá) Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp tách rời tế bào, mô nuôi cấy trong môi trường thích hợp và Cây hoàn chỉnh vô trùng để chúng tiếp tục phân bào, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.
 4. Nuôi cấy mô
 5. II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 1. Tính toàn năng của tế bào • TB chứa hệ gen quy định loài đó, mang toàn bộ lượng thông tin của loài. • TB có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh
 6. 2. Khả năng phân hóa và phản phân hóa Quá trình phân hóa Tế bào phôi sinh Tế bào chuyên hóa (Rễ, Thân, Lá) Quá trình phản phân hóa ◼ Phân hóa TB: là quá trình từ tế bào phôi sinh biến đổi thành TB chuyên hóa đảm bảo các chức năng khác nhau ◼ Phản phân hóa TB: Là quá trình chuyển tế bào chuyên hóa về TB phôi sinh trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ.
 7. B1 B3 B2 B4 B6 B5 Qui trình công nghệ nuôi cấy mô TB
 8. III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BẰNG NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 1. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào Bước 1 Chọn vật liệu nuôi cấy Bước 2 Khử trùng Bước 3 Tạo chồi Bước 4 Tạo rễ Bước 5 Cấy cây vào môi trường thích hợp Bước 6 Trồng cây trong vườn ươm
 9. Bước1: Chọn vật liệu nuôi cấy ◼ Chọn mẫu tốt, không bị nhiễm bệnh ◼ Cách làm: o Chọn cây mẹ khoẻ, sạch bệnh o Chọn mô phân sinh đỉnh chồi , đỉnh rễ, bộ phận non Tại sao vật liệu nuôi cấy thường là đỉnh chồi, đỉnh rễ?
 10. Tạo mô sẹo từ thân cây Tạo mô sẹo từ lá
 11. Bước 2: Khử trùng ◼ Mẫu và dụng cụ được tẩy rửa, khử trùng. ◼ Cắt đỉnh sinh trưởng thành phần tử nhỏ, tẩy rửa, khử trùng ở buồng vô trùng. Buồng khử trùng
 12. Bước 3: Tạo chồi Nuôi vật liệu nuôi cấy trong MT MS Cây con mới hình thành
 13. Môi trường dinh dưỡng: Nguyên tố đa lượng: N, S, Ca, K, P Nguyên tố vi lượng: Fe, B, Mo, I, Cu Đường: Glucozơ, Saccarozơ Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin Môi trường thạch ◼ Để phát triển thân cành cho chồi trong môi trường dinh dưỡng có bổ sung Cytokinin hoạt hoá tạo chồi
 14. Bước 4: Tạo rễ Khi chồi đạt tiêu chuẩn về chiều cao, số lá thì chuyển sang MT tạo rễ, bổ sung chất kích thích auxin, IBA
 15. Bước 5: Cấy cây vào môi trường thích ứng ◼ Chuyển cây sang MT thích ứng gần giống với MT tự nhiên về: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng Theo em có thể bỏ qua bước này được không?
 16. Bước 6:Trồng cây trong vườn ươm ◼ Khi cây đủ chiều cao, thân lá thì chuyển cây ra vườn ươm.
 17. 2. Ý nghĩa ▪ Nhân với số lượng lớn, trên quy mô công nghiệp ▪ Sản phẩm sạch bệnh và đồng nhất về di truyền ▪ Hệ số nhân giống cao
 18. Thành tựu của nuôi cấy mô tế bào
 19. Hoa lan