Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán

pptx 11 trang Hải Hòa 08/03/2024 90
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tap_lam_van_5_tuan_4_tiet_16_on_tap_va_bo_sung_ve.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán

 1. TOÁN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN -Trang 18-
 2. a) Ví dụ : Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4km. Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ : Thời gian đi 1 giờ 2 giờ 3 giờ Quãng đường đi được 4 km 8 km 12 km Nhận xét : Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần.
 3. b) Bài toán : Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô- mét ? Tóm tắt 2 giờ : 90km 4 giờ: km? (*) Bước này là bước “rút về đơn vị”.
 4. Tóm tắt 2 giờ : 90km 4 giờ: km? ( ) Bước này là bước “tìm tỉ số”. Chú ý : Khi làm bài học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách trên.
 5. 1 Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền ? Tóm tắt 5m : 80 000 đồng 7m: đồng?
 6. 1 Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền ? Tóm tắt 5m : 80 000 đồng 7m: đồng?
 7. 2 Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? Tóm tắt 3 ngày : 1200 cây 12 ngày: cây?
 8. 3 Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người. a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ? b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?
 9. a) Tóm tắt 1000 người : tăng 21 người 4000 người: tăng người?
 10. b) Tóm tắt 1000 người : tăng 15 người 4000 người: tăng người?
 11. Thanks!