Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (Trang 20)

pptx 9 trang Hải Hòa 08/03/2024 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (Trang 20)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_5_tuan_4_tiet_18_on_tap_va_bo_sung_ve.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (Trang 20)

  1. TOÁN Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) - Trang 20 -
  2. a. Ví dụ : Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao. Số ki-lô-gam gạo ở 20kg mỗi bao 5kg 10kg 20 bao 10 bao 5 bao Số bao gạo *Nhận xét : Khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.
  3. b. Bài toán: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau). Cách 1: Bài giải: Tóm tắt Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày cần số 2 ngày: 12 người người là: 4 ngày: người ? 12 x 2 = 24 (người) Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày cần số Bước này là bước người là: “rút về đơn vị”. 24 : 4 = 6 (người) Đáp số: 6 người
  4. b. Bài toán: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau). Tóm tắt Bài giải: Cách 2: 2 ngày: 12 người 4 ngày gấp 2 ngày số lần là: 4 ngày: người ? 4 : 2 = 2 (lần) Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần Bước này là số người là: bước “tìm tỉ số”. 12 : 2 = 6 (người) Đáp số: 6 người
  5. 1 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau) Tóm tắt Bài giải 7 ngày: 10 người Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần số người làm là: 5 ngày: người? 10 x 7 = 70 (người) Muốn đắp xong nền nhà trong 5 ngày cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người
  6. 2 Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày ? (Mức ăn của mỗi người như nhau) Tóm tắt Bài giải: Nếu chỉ 1 người ăn thì được số ngày là: 120 người: 20 ngày 120 x 20 = 2400 (ngày) 150 người: ngày? 150 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày
  7. 3 Để hút hết nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ ? Tóm tắt Bài giải (Cách 1) 3 máy : 4 giờ Nếu chỉ dùng 1 máy, cần thời gian bơm là: 6 máy : giờ ? 3 x 4 = 12 (giờ) Thời gian để 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ
  8. Tóm tắt 3 máy : 4 giờ Bài giải 6 máy : giờ ? (Cách 2) 6 máy gấp 3 máy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) Thời gian để 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ
  9. THANKS!