Bài giảng Toán 6 - Chủ đề: Tứ giác nội tiếp

ppt 14 trang minh70 29/10/2021 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 6 - Chủ đề: Tứ giác nội tiếp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_6_chu_de_tu_giac_noi_tiep.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 6 - Chủ đề: Tứ giác nội tiếp

 1. CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP ( áp dụng thời Covid19)
 2. 1. ĐN tứ giác nội tiếp: B .O A C D Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn ( gọi tắt là tứ giác nội tiếp)
 3. ? Quan sát các hình vẽ sau, cho biết tứ giác nào là tứ giác nội tiếp? N A M B D O I C F E a) b) P Q K G M A S R M E c) d)
 4. Hãy cho biết trong hình có bao nhiêu tứ giác nội tiếp đường tròn (O)? Yêu cầu: Tên mỗi tứ giác chỉ được liệt kê một lần . B A C O E D
 5. ABCE ABCD BBB AA CC O EE D ABDE BCDE ACDE 5
 6. 2. Tính chất của tứ giác nội tiếp: t/c 1: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 B GT Tứ giác ABCD nội tiếp 0 0 A O KL A+=C 180 ; B+=D 180 . C D B A C D B x A C D
 7. Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được đường tròn? HÌNH BÌNH HÀNH HÌNH HÌNH VUÔNG CHỮ NHẬT HÌNH HÌNH THANG HÌNH THANG CÂN VUÔNG THANG
 8. Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn ?Vì sao? K A Q D 0 1000 115 0 0 I 65 M 80 P B R C N S Tứ giác nội tiếp là: ABCD, PQRS
 9. Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn: 1- Tứ giác có 4 đỉnh cách đều một điểm. Điểm đó là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác. 2- Tứ giác có tổng hai 0 góc đối nhau bằng 180 . 3- Tứ giác có góc ngoài tại 1 đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. 4 – Tứ giác có 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc
 10. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn tứ giác không phải là tứ giác nội tiếp A) B B) A C) B A B 700 A 1100 D C D C D C D) E) A B B C 107654321098 A D D C
 11. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 2: Chọn câu sai: một tứ giác nội tiếp được nếu: A. Tứ giác có tổng số đo hai góc bằng 1800. B. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc . C. Tứ giác có bốn đỉnh cùng cách đều một điểm cố định. D. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. 107654321098
 12. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 3: Trong hình vẽ tứ giác nào nội tiếp được đường tròn A F E H B C D A) AEHF B) BEHD C) CDHF D) Cả 3 câu trên đều đúng Ngoài ra, còn các tứ giác nội tiếp : tgBEFC; tg AFDB; tg AEDC
 13. Xét tg AEHF: AEH== AFH 900 (BE,CF là 2 đường cao ABC) A AEH + AFH =1800 mà chúng ở vị trí đối diện nhau. F E tg AEHF là tứ giác nội tiếp (dhnb tứ giác nội tiếp) H B C Xét tg BCEF: D BFC== BEC 900 (BE,CF là 2 đường cao ABC) mà chúng là 2 góc ở 2 đỉnh kề nhau (2 góc ở 2 đỉnh liên tiếp) cùng chắn BC tgBCEF nội tiếp (dhnb ). CÁC TỨ GIÁC CÒN LẠI CHỨNG MINH TƯƠNG TỰ NHÉ.
 14. Bài Tập tự luận : Cho đường tròn (O;R) có hai đường kính vuông góc là AB và CD. Lấy K thuộc cung nhỏ AC, kẻ BK vuông góc AB tại H. Nối AC cắt HK tại I, tia BC cắt đường thẳng HK tại E, nối AE cắt đường tròn (O;R) tại F. 1. Chứng minh BHFE là tứ giác nội tiếp 2. Chứng minh EC.EB = EF.EA