Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

pptx 17 trang Hương Liên 22/07/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_chia_mot_so_tu_nhien_cho_mot_so_tha.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

 1. Kiểm tra bài cũ Bài tập: Tính: a) 25 : 4 = 6,25 b) (25 x 5 ) : (4 x 5) = 125 : 20 = 6,25 4,2 : 7 = 0,6 (4,2 x 10 ) : (7 x 10) = 42 : 70 = 0,6 37,8 : 9 = 4,2 (37,8 x 100) : (9 x 100) = 3780 : 900 = 4,2
 2. 25 : 4 = (25 x 5 ) : (4 x 5) 4,2 : 7 = (4,2 x 10 ) : (7 x 10) 37,8 : 9 = (37,8 x 100) : (9 x 100) Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.
 3. Ví dụ : Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? (m)
 4. Toán CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
 5. Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? (m) Ta có: 57 : 9,5 = (57 x 10) : (9,5 x 10) = 570 : 95
 6. 57 : 9,5 = ? Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: • Phần thập phân của số 9,5 (số chia) 57 0 9,5 có một chữ số 0 6 (m) • Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số 57 (số bị chia) được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95. • Thực hiện phép chia 570 : 95 Vậy 57 : 9,5 = 6 (m)
 7. Ví dụ 2: 99 : 8,25 = ? Ta đặt tính rồi làm như sau: • Phần thập phân của số 8,25 có hai chữ 9900 8,25 số 1650 • Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 12 99 được 9900 ; bỏ dấu phẩy ở 8,25 0 được 825. • Thực hiện phép chia 9900 : 825
 8. a) Ví dụ 1: b)Ví dụ 2: 570 9,5 9900 8,25 0 6 1650 12 0 Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
 9. Luyện tập 1 Đặt tính rồi tính: a) 7 : 3,5 b) 702 : 7,2 c) 9 : 4,5 d) 2 : 12,5 2 Tính nhẩm: a) 32 : 0,1 b) 168 : 0,1 c) 934 : 0,01 32 : 10 168 : 10 934 : 100 3 Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
 10. 1 Đặt tính rồi tính: a) 7 : 3,5 b) 702 : 7,2 c) 9 : 4,5 d) 2 : 12,5 70 3,5 7020 7,2 90 4,5 20 12,5 0 2 540 97,5 0 2 200 0,16 360 750 00 00
 11. 3 Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Tóm tắt: 0,8m : 16kg 0,18m : kg? Giải 1m thanh sắt đó cân nặng là: 16 : 0,8 = 20 (kg) Thanh sắt cùng loại dài 0,18m nặng là: 20 x 0,18 = 3,6 (kg) Đáp số: 3,6kg
 12. Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01 ; Phầnbạn làm thư nhởngư thếcủa nào? bạn là một quyển vở. Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01 ; ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một ; hai ; chữ số 0.
 13. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập Phần thưởng của bạn là phân ta làm như thế nào? một chiếc thước kẻ. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
 14. Phép chia sau đúng hay Phầnsai? th ưSaiởng ở đcủaâu? bạn là 5 : 0,25một = ? điểm 10. 50 0,25 500 0,25 0 2 00 20
 15. Phép chia sau đúng hay Phần thưởng của bạn là sai? Sai ở đâu? một hộp sáp màu. 24 : 1,2 = ? 24 1,2 240 1,2 0 2 00 20 0
 16. Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân bạn cần lưu ý điều gì? Phần thưởng của bạn là một quyển vở. Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta cần lưu ý phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.