Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

pptx 14 trang Hương Liên 22/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_chia_mot_so_tu_nhien_cho_mot_so_tu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

 1. TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY, CÔ GIÁO VỀ THĂM LỚP
 2. TOÁN Kiểm tra bài cũ : 1. Muốn2.Tính chia nhẩm một bài số 1athập (SGK phân – trang cho 10,100,1000 66) ta làm thế nào ? Muốn43,2 : chia10 = một4,32 số thập phân0,65 cho : 10 10,100,1000 = 0,065 ta chỉ việc chuyển dấu phảy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba chữ số . 432,9 : 100 = 4,329 13,96 : 1000 = 0,01396
 3. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Ví dụ 1 : 27 : 4 = ? (m) 2 7 4 3 0 6 ,7 5 2 0 0 Ví dụ 2 : 43 : 52 = ? 4 3, 0 5 2 1 4 0 0 , 8 2 3 6
 4. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Ghi nhớ: Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau : • Viết dấu phảy vào bên phải số thương • Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp • Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.
 5. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Ghi nhớ: Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau : • Viết dấu phảy vào bên phải số thương • Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp • Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi. Bài tập thực hành: Bài 1: Đặt tính rồi tính a. 12 : 5 23 : 4 882 : 36 b. 15 : 8 75 : 12 81 : 4
 6. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Bài tập thực hành: Đáp án bài 1 a 12 : 5 23 : 4 882 : 36 12 5 23 4 882 36 20 3 0 162 24,5 2,4 5,75 180 0 2 0 00 0
 7. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Bài tập thực hành: Đáp án bài 1 b 15 : 8 75 : 12 81 : 4 15 8 75 12 81 4 70 03 0 010 20,25 1,875 6,25 2 0 60 06 0 4 0 0 0 0 0
 8. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Bài 2 : May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ? Bài giải: Tóm tắt : May : 25 bộ 70m vải 6 bộ ? m vải Số mét vải may 1 bộ quần áo là. 70 : 25 = 2,8 (m) Số mét vải may 6 bộ quần áo là 2,8 x 6 = 16,8 (m) Đáp số : 16,8 m
 9. TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Bài 3 : Viết các phân số sau dưới dạng số phập phân 2 3 18 ; ; 5 4 5 Bài giải 2 3 18 = 0,4 = 0,75 = 3,6 5 4 5
 10. Căn cứ vào các phép tính. Hãy điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm A 72,58 19 Chía một số phập phân cho một . số tự nhiên. 15 5 3,82 0 38 0 Start012345
 11. Căn cứ vào các phép tính .Hãy điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm B 43,2 : 10 = 4,32 432,9 : 100 = 4,329 Chía một số phập phân cho 10,100,1000 13,96 : 1000 = 0,01396 Start012345
 12. Căn cứ vào các phép tính. Hãy điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm C 12 5 Chía một số tự nhiên cho m ột số tự nhiên 2 0 2,4 mà thương tìm được là một số thập phân. 0 Start012345
 13. Start012345