Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

pptx 12 trang Hương Liên 22/07/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_chia_mot_so_tu_nhien_cho_mot_so_tu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

 1. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 2. Ví dụ: Một cái sân hình vuông có chu vi 27 m. Hỏi cạnh của cái sân dài bao nhiêu mét? 27 : 4 = 6,75 ? ( m )
 3. 27 : 4 = 27,00 : 4 27, 0 0 4 3 6 ,7 5 2 0
 4. 27 : 4 = ? * 27 chia 4 được 6, viết 6; 27 6 nhân 4 4 bằng 24; 27 trừ 24 bằng 3 viết 3. * Để chia tiếp, ta viết thêm dấu phẩy vào bên phải 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải 3 3 đư0ợc 306. , 7 5 30 chia 4 được 7, viết 7; 27 nhân0 4 bằng 28 ; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2. * Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20; 20 chia0 4 được 5, viết 5; 5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0. Vậy 27 : 4 = 6,75 (m ) .
 5. Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau: ◼ Viết dấu phẩy vào bên phải số thương. ◼ Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
 6. Khi chia một số tự43 nhiên : 52 cho = một? số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau: ▪ Viết dấu43,0 phẩy 52vào bên phải số thương. 1 40 0,82 ▪ Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp . 36 ▪ Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể làm như thế mãi.
 7. 1 Đặt tính rồi tính: a,12 : 5 b, 15 : 8 23 : 4 75 : 12 882 : 36 81 : 4
 8. a, 12 : 5 23 : 4 882 : 36 12 5 23 4 882 36 20 2,4 30 5,75 162 24,5 0 20 180 0 0
 9. b, 15 : 8 75 : 12 81 : 4 15 8 75 12 81 4 70 1,875 30 6,25 010 20,25 60 60 20 0 40 0 0
 10. 2 May 25 bộ quần áo như nhau hết 70 m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? Tóm tắt 25 bộ hết : 70 m 6 bộ hết : ? m Bài giải Số vải để may 1 bộ quần áo là: 70 : 25 = 2, 8 ( m ) Số vải để may 6 bộ quần áo như thế là: 2, 8 x 6 = 16, 8 ( m ) Đáp số : 16, 8 m
 11. 3 Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 2 3 18 = 0,4 = 0,75 = 3,6 5 4 5