Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập tính chất cơ bản của phân số

pptx 25 trang Hương Liên 22/07/2023 190
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập tính chất cơ bản của phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_luyen_tap_tinh_chat_co_ban_cua_phan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập tính chất cơ bản của phân số

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Vẽ sơ đồ tư duy biểu thị: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Câu 2: Điền số thích hợp vào ơ vuơng: −1 − 3 − 4 1 a) = ; b) = 4 12 −12 3
 2. LUYỆN TẬP 3 = 4 2 15 phút = giờ
 3. −15 x 5 z Bài 1: Cho = = = 9 − 3 y − 6 Tính x + y + z GIẢI −15 x (15).(3)−− = = ==x 5 93− 9 −155 9.5 = = ==y − 3 9 y −15 −15 z (−− 15).( 6) = = z == 10 96− 9 => x + y + z = 5 + (-3) + 10 = 12
 4. Bài 2: Tìm các cặp giá trị bằng nhauThảo trong luận bảng sau: (3phút) 1 2 3 4 − 3 − (−8 ) −1 6 2 4 2 2HẾT GIỜ4 5 (−2)3 6 7 8 45 phút −18 1 24 −12 2 9 12 3 10 2 11 12 giờ giờ 40 phút 4 3 − 8
 5. 1 2 3 4 − 3 − (−8 ) −1 6 2 2 4 2 4 5 (−2)3 6 7 −18 8 1 45 24 phút −12 2 9 10 2 11 12 12 3 gi gi 40 4 ờ 3 ờ − 8 phút = = = = = =
 6. Các cặp giá trị bằng nhau là: − 3 12 − (−8 ) 1 −1 (−2)3 = ; = ; = 2 − 8 2 4 2 2 24 6 −18 3 2 = ; 45 = gi ; gi = 40 4 −12 phút 4 ờ 3 ờ phút
 7. Bài 3: Trị chơi THỎ TÌM CÀRỐT 1 Em2 hãy giúp thỏ tìm được con đường ngắn nhất để đi đến củ càrốt bằng cách trả lời đúng các câu hỏi em gặp trên đường đi. Nếu trả lời sai, con đường đĩ sẽ bị chặn lại. Em hãy cẩn thận kẻo khơng3 cịn đường để đến củ cà rốt. 4 5 6 7
 8. Bài 3: Trị chơi THỎ TÌM CÀRỐT 1 2 3 4 5 6 7
 9. THỎ TÌM CÀ RỐT Chúc mừng các em đã giúp thỏ tìm được củ càrốt một cách nhanh nhất. Các em đã giành chiến thắng trong trị chơi này3.
 10. Bài 4: 3 Cho biểu thức A= n + 2 Tìm các số nguyên n để A là một số nguyên. Hướng dẫn: Để biểu thức A là số nguyên ta cĩ: 3 chia hết cho n + 2 => n+2 là ước của => n+2 {-3; -1; 1; 3} 3 => n {-5; -3; -1; 1}
 11. Trong tiết học hơm nay các em đã ơn tập được những kiến thức gì? aa là phân số khi aa,b và b Z cĩvà bđ iều≠ 0 kiện gì? bb a mm Hai phânphân sốsố a và và gọi là gọibằng là nhaubằng khinhau a. nkhi = b.m nào? bb n n Để viết một phân số thành một phân số bằng nĩ ta làm thế nào? Áùp dụng tính chất cơ bản của phân ĐểĐể viếtviết mộtmộtsố .phânphân sốsố cĩ cĩ mẫu mẫu âm âm thành thành một một phân phân số sốbằng bằng nĩ nĩ và và cĩ cĩmẫu mẫu dươ dươngng ta tanhân làm cảthế tử nào? và mẫu với (-1) a KhiPhân nào số phân là mộtsốa số nguyên là một khi sốa chia hết cho nguyên?b. b b
 12.  Cơng việc ở nhà : Ơn tập lại các kiến thức đã học về phân số. BTVN: bài 2, bài 4 Ơn tập rút gọn phân số ở tiểu học.
 13. 5 1 Cho biểu thứcA = (n Z) n − 3 Tìm điều kiện của n để biểu thức A là phân số? GIẢI Để biểu thức A là phân số ta cĩ: n – 3 ≠ 0 => n ≠ 3 Vậy với n Z và n ≠ 3 thì biểu thức A là phân số
 14. 2 Cho sáu số: -3; -2; 5; 6; 10; -7. Ta cĩ thể lập được bao nhiêu cặp phân số bằng nhau từ bốn trong sáu số trên? a)a) 0 ĐÚNG b)b) 2 SAI c)c) 4 SAI d)d) 6 SAI
 15. 2 Cho sáu số: -3; -2; 5; 6; 10; -7 Trong sáu số đã cho, ta khơng lập được tích dạng a.d=b.c . Vậy khơng cĩ phân số nào thỏa điều kiện của đề bài.
 16. a 3 Cĩ thể cĩ phân số ( a , b Z , b 0 ) sao cho: a a.m b = (m,n Z, m,n 0 và m n) hay không? b b.n a) Cĩ ĐÚNG b) Khơng SAI
 17. a 3 Cĩ thể cĩ phân số ( a , b Z , b 0 ) sao cho: a a.m b = (m,n Z, m,n 0 và m n) hay không? b b.n Trả lời 0 0.m Khi a=0 ta cĩ: = (= 0) b b.n
 18. −12 x 4 z 4 Cho = = = 9 − 3 y − 6 Tổng x + y + z bằng: a)a) 9 ĐÚNG b) b) 15 SAI c)c) 1 SAI d) d) -7 SAI
 19. −12 x 4 z 4 Cho = = = 9 − 3 y − 6 −12 x −12 4 = = x = 4 ; = = y = −3 9 − 3 9 y −12 z = = z = 8 9 − 6 => x + y + z = 4 + (-3) + 8 = 9
 20. 5 Cho sáu số: 3; -2; 5; 6; 10; -7. Ta cĩ thể lập được bao nhiêu cặp phân số bằng nhau từ bốn trong sáu số trên? a) a) 4 ĐÚNG b) b) 2 SAI c) c) 0 SAI d) d) 6 SAI
 21. 5 Cho sáu số: 3; -2; 5; 6; 10; -7. Ta cĩ: 3.10 = 5.6 Từ đẳng thức trên ta lập được bốn cặp phân số bằng nhau: 3 6 3 5 10 6 10 5 = ; = ; = ; = 5 10 6 10 5 3 6 3
 22. 6 19 Cho phân số 31 . Khi bớt đi cùng một số nguyên ở cả tử và mẫu ta sẽ được một phânsố bằng phân số 2 . Số nguyên 3 cần tìm là: a)a) 5 SAI b)b) -5 ĐÚNG c)c) 7 SAI d)d) -7 SAI
 23. 6 19 Cho phân số 31 . Khi bớt đi cùng một số nguyên ở cả tử và mẫu ta sẽ được 2 một phân số bằng phân số . 3 19 − (−5) 24 2 = = 31− (−5) 36 3 Vậy số nguyên cần tìm là -5
 24. 7 42 Cho phân số 66 . Khi cộng thêm cùng một số nguyên ở cả tử và mẫu ta sẽ 3 được một phân số bằng phân số . Số 5 nguyên cần tìm là: a)a) 6 SAI b)b) -6 ĐÚNG c)c) 3 SAI d)d) -3 SAI
 25. 42 7 Cho phân số . Khi cộng thêm 66 cùng một số nguyên ở cả tử và mẫu ta sẽ 3 được một phân số bằng phân số . 5 42 + (−6) 36 3 = = 66 + (−6) 60 5 Vậy số nguyên cần tìm là -6