Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số

pptx 6 trang Hương Liên 22/07/2023 1850
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_tiet_107_so_sanh_hai_phan_so_cung_mau_s.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số

  1. Tuần 22 – tiết 107 Toán Kiểm tra bài cũ 18 1.Rút gọn phân số : 30 18 18: 6 3 * = = 30 30 : 6 5 2 2 .Nhóm nào dưới đây có số ngôi sao đã tô màu ? 3 a) b) c) d)
  2. Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ I. So sánh hai phân số cùng mẫu số: 2 3 AC = AB * Ví dụ : So sánh hai phân số và 5 5 3 AD = AB 5 Nhìn hình vẽ ta thấy: A C D B AC * Trong hai phân số cùng mẫu số : • Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số, ta làm thế nào? ● Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. ● Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. ● Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
  3. Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ I. So sánh hai phân số cùng mẫu số: II. Luyện tập: 1. So sánh hai phân số: 3 5 3 5 a) và *Kết quả: a) 3 3 3 3 7 5 7 5 c) và c) > 8 8 8 8 2 9 2 9 d) và d) < 11 11 11 11
  4. Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ I. So sánh hai phân số cùng mẫu số: II. Luyện tập: 2 5 5 2. a) Nhận xét: ● mà = 1 nên > 1 5 5 5 5 Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. 2. b) So sánh các phân số sau với 1 : 1 4 7 6 9 12 ; ; ; ; ; 2 5 3 5 9 7 1 4 7 *Kết quả : 1 ; 1 ; 1 2 5 3 6 9 12 1 ; =1 ; 1 5 9 7
  5. Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ I. So sánh hai phân số cùng mẫu số: II. Luyện tập: 3. Viết các phân số bé hơn 1 có mẫu số là 5 và tử số khác 0 . Kết quả : 1 2 3 4 ; ; ; 5 5 5 5
  6. Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ Trong hai phân số cùng mẫu số : • Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. • Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.