Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

pptx 7 trang Hương Liên 22/07/2023 120
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_va_bo_sung_ve_giai_toan_tiep.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

  1. GIÁO ÁN Môn Toán 5
  2. Toán: Một người làm trong hai ngày được trả 72 00 đồng tiền công.Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền ? Bài giải: Số tiền công được trả cho 1 ngày làm là : Tóm tắt : 72 000 : 2 = 36 000 (đồng ) 2 ngày : 72 000 đồng Số tiền công được trả cho 5 ngày làm là : 5 ngày : đồng ? 36 000 x 5 = 180 000 (đồng) Đáp số : 180 000 đồng
  3. Toán: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo ) a) Ví dụ : Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao . Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao, mỗi bao đựng 5 kg, 10 kg, 20 kg : Số ki-lô-gam gạo ở 5kg 10kg 20kg mỗi bao Số bao gạo 20bao 10 bao 5 bao Nhận xét : Khi số ki-lô-gam ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.
  4. Toán: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người . Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau) Bài giải Cách 1 Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày, cần Tóm tắt : số người là : 12 x 2 = 24 (người) * 2 ngày : 12 người Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày , cần 4 ngày : người ? số người là :24 : 4 = 6 (người) Đáp số : 6 người (* )Bước này là bước rút về đơn vị
  5. Toán: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người . Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau) Bài giải Cách 2 4 ngày gấp 2 ngày số lần là : Tóm tắt : 4: 2 = 2 (lần )* * 2 ngày : 12 người Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày , cần 4 ngày : người ? số người là : 12 : 2 = 6 (người) Đáp số : 6 người ( )Bước này là bước “tìm tỉ số ”
  6. Toán: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo ) 1. 10 người làm xong công việc phải hết 7 ngày .Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau)
  7. Toán: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo ) Tóm tắt : 7ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải : Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người : 10 x7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người : 70 : 5 = 14 (người) Đáp số : 14 người