Bài giảng môn Công nghệ lớp 10 - Tiết 11, Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

ppt 22 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Công nghệ lớp 10 - Tiết 11, Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_cong_nghe_lop_10_tiet_11_bai_10_bien_phap_cai.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Công nghệ lớp 10 - Tiết 11, Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

 1. 5/12/2021 1
 2. Tiết ppct: 11 Chủ đề: ĐẤT TRỒNG 5/12/2021 2
 3. 5/12/2021 3
 4. III. CẢI TẠO ĐẤT MẶN, ĐẤT PHÈN 1.ĐẤT MẶN Em hãy cho biết thế nào là đất mặn và đất mặn phân bố ở đâu ? 5/12/2021 4
 5. a. Nguyên nhân hình thành Do nước biển mặn, tràn vào đất liền sẽ làm đất nhiễm mặn 5/12/2021 5
 6. a.Nguyên nhân hình thành Quan sát mô hình và cho biết nguyên nhân gây nhiễm mặn tầng đất mặt? Na+ Mao quản Do ảnh hưởng của mạch nước ngầm Na+ nên làm đất nhiễm mặn Nước ngầm: Na+ 5/12/2021 7
 7. b. Tính chất của đất mặn * Thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ sét 5/12/2021cao 50 – 60% 8
 8. 2. Tính chất của đất mặn ⚫DungĐất mặn dịch với đất lớp muốichứa trắng nhiều trên muối lớp đất tan: mặt NaCl, Na SO 5/12/2021 2 4 9
 9. b. Tính chất của đất mặn Vì sao đất mặn thì Đất mặnhoạtngh độngèo m củaùn, đạm lại có nồng độ VSVmuối đấtcao lại→ yếu?áp suất thấm thấu lớn →Hoạt động của VSV đất yếu 5/12/2021 10
 10. + Na Na+ H2O Na+ + Na+ Na 5/12/2021 11
 11. Quan sát hình và chỉ rõ những biện pháp cải tạo, tác dụng của nó? H.1 5/12/2021 H.2 H.3 12
 12. c. Cải tạo đất mặn - Biện pháp thủy lợi Nhằm ngăn nước Tạo điều kiện thuận lợi biển tràn cho việc rửa mặn 5/12/2021 13
 13. c. Cải tạo đất mặn - Biện pháp bón vôi Na+ KĐ + Ca2+ KĐ + Na+ Qua PƯ trên em hãy cho biết bón •Bón vôi có tác dụng đẩy Na+ ra khỏi bề mặt keo đất •vôiSau đócó tiến tác hành dụng tháo nước gì? vào ruộng để rửa mặn, •Sau1thời gian cần bổ sung chất hữu cơ cho đất 5/12/2021 14
 14. c. Cải tạo đất mặn - Trồng cây chịu mặn 5/12/2021 15
 15. Theo em, trong các biện pháp trên thì biện pháp nào quan trọng? Vì sao? 5/12/2021 16
 16. 4. SỬ DỤNG ĐẤT MẶN: Nghiên cứu SGK hãy cho biết những hướng sử dụng đất mặn? - Trồng lúa đặc sản - Trồng cói - Nuôi trồng thủy sản - Trồng rừng ngập mặn: sú, vẹt 5/12/2021 17
 17. Mô hình lúa-tôm, lúa-cá đang dần phát huy hiệu quả trên đất mặn
 18. SỬ DỤNG ĐẤT MẶN: Bắt tay ngay với việc trồng rừng!
 19. 5/12/2021 20
 20. 5/12/2021 21
 21. Bài tập củng cố 1) Loại đất chứa nhiều muối nào sau đây thì mặn ? C . CaSO D. K SO AA . Na2SO4 B .BaSO4 4 2 4 2) Tỉ lệ sét của đất mặn là? A. 30% B.30-40% CC. 50-60% D. 70% 3) Tính chất nào sau đây của đất mặn ? AA.Kiềm B. Chua C.Trung tính D. Tất Cả Đúng 4)Cây trồng nào sau đây thích nghi với đất mặn ? A. Ngô B. Sầu riêng C. Đậu DD. Cói 5/12/2021 22