Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp (Nhóm 4)

pptx 10 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp (Nhóm 4)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_10_bai_6_ung_dung_cong_nghe_nuoi_cay.pptx

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp (Nhóm 4)

  1. CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 4
  2. Nội Dung I - Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào II - Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào III - Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào
  3. NỘI DUNG CHÍNH I. Khái niệm về phương pháp nuôi cấy tế bào II. Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào III. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào
  4. I. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO Nuôi cấy Cây hoàn chỉnh
  5. Kết luận: Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp tách rời tế bào, mô nuôi cấy trong môi trường thích hợp và vô trùng để chúng tiếp tục phân bào, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.
  6. THÀNH TỰU
  7. II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 1. Tính toàn năng của tế bào • TB chứa hệ ren quy định loài đó, mang toàn bộ lượng thông tin của loài. • TB có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh.
  8. 2. Khả năng phân hóa và phản phân hóa Quá trình phân hóa Tế bào phôi sinh Tế bào chuyên hóa ( Rễ, thân, lá) Quá trình phản phân hóa
  9. • Phân hóa TB: là quá trình từ TB phôi sinh biến đổi thành TB chuyên hóa đảm bảo các chức năng khác nhau. • Phản phân hóa TB: là quá trình chuyển TB chuyên hóa về TB phôi sinh trong điều kiện thích hợp và phân chia mạnh mẽ.