Bài giảng Công nghệ khối 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Minh Châu

pptx 12 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ khối 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Minh Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_cong_nghe_khoi_10_bai_9_bien_phap_cai_tao_va_su_du.pptx

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ khối 10 - Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Minh Châu

 1. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu Tổ 1: Huy, Trương Tiến, Tiệp, Phước, Thủy, Thắng, Trân Châu, Minh Châu
 2. Vị trí và nguyên nhân hình thành • Vị trí hình thành: ở các vùng giáp ranh giữa dồng bằng và trung du
 3. Vị trí và nguyên nhân hình thành • Nguyên nhân: - Địa hình dốc thoải nên quá trình rửa trôi các hạt keo , sét và chất dinh dưỡng diễn ra mạnh mẽ
 4. - Tập quán canh tác lạc hậu nên đất bị thoái hóa - Chặt phá rừng bừa bãi
 5. Tính chất • Tầng đất mặt mỏng. Lớp đất mặt có thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường khô hạn
 6. • Đất chua đến rất chua
 7. • Nghèo dinh dưỡng , nghèo mùn • Số lượng vi sinh vật trong đất ít, hoạt động yếu
 8. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng • Biện pháp cải tạo Biện pháp Tác dụng -Xây dựng bờ vùng bờ thừa và hệ → Khắc phục hạn hán và tạo điều thống mương máng bảo đảm tưới kiện cho vi sinh vật phát triển tiêu hợp lý →Tăng chất dinh dưỡng, tăng -Cày sâu dần kết hợp với bón tăng mùn, tạo điều kiện cho vi sinh vật phân hưũ cơ và bón phân hóa học hoạt động, tăng độ dày cho tâng (N,P,K) đất mặt -Bón vôi cải tạo đất → Giảm độ chua -Luân canh cây trồng: Luân canh → Tăng lướng vi sinh vật cố định cây họ đậu cây lương thực và cây đạm, tăng hàm lượng chất dinh phân xanh dưỡng
 9. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng
 10. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng • Hướng sử dụng: đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn Câu hỏi: Tại sao đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn? -> Do được hình thành ở địa hình dốc thoải, dễ thoát nước, thành phần cơ giới nhẹ, dễ cày bừa
 11. Câu hỏi: Kể tên một số loại cây trồng được trồng trên đất xám bạc màu -> lúa, ngô, sắn, keo lá chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè