Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Tiết 6, Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

ppt 13 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Tiết 6, Bài 7: Một số tính chất của đất trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_lop_10_tiet_5_bai_7_mot_so_tinh_chat_cua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ lớp 10 - Tiết 6, Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

 1. Tiết 6: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT 1. Keo đất a. Khái niệm Là những phần tử có kích thước khoảng dưới 1 micrômét, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (lơ lửng trong nước) b. Cấu tạo
 2. b. Cấu tạo - Nhân - Lớp ion quyết định điện: Mang điện cùng dấu với keo - Lớp ion bù: gồm lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán: Mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện. * Ý nghĩa: Keo đất có khả năng trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.
 3. 2. Khả năng hấp phụ của đất Khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng, các phân tử nhỏ như hạt limon, hạt sét ; hạn chế sự rửa trôi bởi nước mưa, nước tưới
 4. II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT - Là chỉ tính chua, tính kiềm hoặc trung tính của đất - Do nồng độ H+ và OH- quyết định: + Nếu [ H+ ] > [ OH- ]: đất chua. + Nếu [ H+ ] = [ OH- ]: đất trung tính. + Nếu [ H+ ] < [ OH- ]: đất kiềm. 1. Phản ứng chua của đất Do trạng thái H+ và Al3+ ở trong đất, chia làm 2 loại: độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng. a. Độ chua hoạt tính Do H+ trong dung dịch đất gây nên. Biểu thị bằng pHH2O
 5. b. Độ chua tiềm tàng: Là do H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên. Phẫu diện đất cĩ độ chua hoạt tính Phẫu diện đất cĩ độ chua tiềm tàng
 6. Phẫu diện đất mặn
 7. 2. Phản ứng kiềm của đất Do đất có chứa các muối kiềm Na2CO3, , CaCO3 Khi các muối này thuỷ phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2 làm cho đất hoá kiềm. Ý nghĩa: Biết được phản ứng dung dịch đất sẽ cĩ ý nghĩa trong sản xuất nơng, lâm nghiệp: Bố trí cây trồng cho phù hợp, bĩn phân, bĩn vơi cải tạo độ phì nhiêu của đất.
 8. Phân chuồng Bĩn phân chuồng
 9. Bĩn phân urê Bĩn vơi
 10. III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT 1. Khái niệm Là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa các chất độc hại, bảo đảm cho cây đạt năng suất cao. 2. Phân loại: - Độ phì nhiêu tự nhiên: Được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên. - Độ phì nhiêu nhân tạo: Được hình thành do kết quả hoạt động sản xuất của con người.
 11. Cây họ đậu Lên liếp (luống)
 12. Đốt rừng làm nương rẫy Chặt phá rừng
 13. Chặt phá rừng Lũ lụt - Gỗ trơi - Xĩi mịn đất