Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Cộng hai số thập phân

pptx 13 trang Hương Liên 22/07/2023 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Cộng hai số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_cong_hai_so_thap_phan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Cộng hai số thập phân

 1. TỐN KIỂM TRA BÀI CŨ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 4m 85cm = 4,85 m 72ha = 0,72 km2
 2. TỐN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC cĩ đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đĩ dài bao nhiêu mét? . Ta phải thực hiện phép cộng: C 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) 1,84m 184 . . Ta cĩ: 1,84 m = 184 cm + A B 2,45 m = 245 cm 245 429 (cm) Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) 429cm = 4,29m Thơng thường ta đặt tính rồi làm như sau: 1,84 + 2,45 4, 9 (m)
 3. TỐN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Làm việc cả lớp : Nhận xét điểm giống và khác nhau giữa 2 phép tính sau : 245 (cm) và 2,45(m) +429 (cm) + 4,29(m) 184 (cm) 1,84(m)
 4. TỐN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC cĩ đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đĩ dài bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép cộng: . 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) 1,84m C Ta cĩ: 1,84m = 184cm +184 . . 2,45m = 245cm 245 A B 429 (cm) 429cm = 4,29m Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) Thơng thường ta đặt tính rồi làm như sau: 1,84 + • Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên 2,45 • Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy 4,29 (m) của các số hạng.
 5. TỐN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN a) Ví dụ 1 b) Ví dụ 2 15,9 + 8,75 = ? Ta đặt tính rồi làm như sau: 15,9 Thảo luận nhĩm đơi 2 phút. + 8,75 Đặt tính rồi tính 24,6 5 Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau: - Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. - Cộng như cộng các số tự nhiên. - Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
 6. TỐN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN LUYỆN TẬP Bài 1: Tính a) 47,5 b) 39,18 + + 26,3 7,34 73,8 46,52
 7. TỐN: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Đaịt tính roăi tính : a. 7,8 + 9,6 b. 34,82 + 9,75 LUYỆN TẬP 34,82 + 7,8 + 9,6 9,75 17,4 44,5 7
 8. TỐN : CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Nam cân nặng 32,6 kg . Tiến cân nặng hơn Nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lơ-gam ? Tĩm tắt: Bài giải: 32,6kg Số kg Tiến cân nặng là: Nam 4,8kg 32,6 + 4,8 = 37,4(kg) Tiến Đáp số: 37,4kg ? Kg
 9. TRỊ CHƠI: Đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S a) 47,5 b) 31,2 + + 23,3 5,41 70,8 Đ 8,53 S c) 4,39 d) 2,6 + + 4,2 8,59 Đ 0,05 2,65 Đ
 10. Trị chơi + 3,8 Ơ CỬA + 1,9 CỬA SỐ 1 CỬA SỐ 3 1,1 BÍ MẬT + 10,5 + 2,2 CỬA SỐ 2 HẾT4439373225242221181514131257555352514140363533312928272620191716010354474342383430100605116059585650494645090807044823 GIỜ
 11. Trị chơi + 1,9 + 3,8 1,1 3 15,7 19,5 CỬA SỐ 3 CỬA SỐ 1 Ơ CỬA BÍ MẬT + 10,5 + 2,2 13,5 CỬA SỐ 2
 12. Dặn dị tiết sau : Luyện tập : - Cộng các số thập phân. - Tính chất giao hốn của phép cộng các số thập phân