Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán

pptx 7 trang Hương Liên 22/07/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_va_bo_sung_ve_giai_toan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán

  1. MÔN TOÁN LỚP 5
  2. Toán Bài cũ: Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả trứng.Số trứng gà bằng 1/3 số trứng vịt. Tìm số trứng mỗi loại ?
  3. Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán a, Ví dụ: Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4km. Em hãy cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 2 giờ, 3 giờ. Thêi gian ®i 1 giê 2 giờ 3 giờ Qu·ng ®êng ®i ®îc 4 km 8 km 12 km Nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần.
  4. Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán b, Bài toán:Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? (Cách 1) Bài giải: (Cách 2) TómTrong tắt: 12giờ:giờ ôtô 90km đi được là: 4 giờ gấp 2 giờ số lần là: 90 4: giờ:2 = 45 (km) km?(*) 4 : 2 = 2 (lần) ( ) Trong 4 giờ ôtô đi được là: Trong 4 giờ ô tô đi được là: 45 x 4 = 180 (km). 90 x 2 = 180 (km) Đáp số: 180 km Đáp số: 180 km (*) Bước này là bước “Rút về đơn ( ) Bước này là bước “Tìm tỉ số”. vị”.
  5. Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài 1. Mua 5m vải hết 80000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền? Tóm tắt: Bài giải: 5m: 80000đồng Mua 1 mét vải hết số tiền là: 7m: đồng? 80000 : 5 = 16000 (đồng) Mua 7 mét vải như thế hết số tiền là: 16000 x 7 = 112000 (đồng) Đáp số: 112000 đồng.
  6. Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài 2. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? Tóm tắt(Cách: 1) Bài giải: (Cách 2) 3 ngày: 1200cây Trung bình 1 ngày trồng đư ợc là: 12 ngày gấp 3 ngày số lần là: 12 : 3 = 4 (lần) 12ngày: cây? 1200 : 3 = 400 (cây) Trong 12 ngày đội đó trồng Trong 12ngày đội đó trồng được là: được là: 400 x 12 = 4800 (cây) 1200 x 4 = 4800 (cây) Đáp số: 4800 cây. Đáp số: 4800 cây.
  7. Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài giải Bài 3. Số dân ở một xã a,Sau một năm số dân của xã hiện nay có 4000 người. đó tăng thêm là: a, Với mức tăng hàng năm là 4000 : 1000 x 21 = 84(người) cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người.Hãy tính xem 1 năm sau số dân của xã đó tăng b,Nếu hạ mức tăng, sau một thêm bao nhiêu người? năm số dân của xã đó chỉ b,Nếu hạ mức tăng hàng năm tăng thêm là: xuống là cứ 1000 người chỉ 4000 : 1000 x 15 = 60(người) tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? Đáp số: a. 84 người b. 60 người