Bài giảng môn Công nghệ khối 10 - Tiết 10, Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

pptx 30 trang thuongnguyen 03/03/2021 50
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Công nghệ khối 10 - Tiết 10, Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_mon_cong_nghe_khoi_10_tiet_10_bai_9_bien_phap_cai.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Công nghệ khối 10 - Tiết 10, Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

 1. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA CHÚNG MÌNH LỚP: 10 HÓA SINH TỔ: 3
 2. NỘI Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnht r ơ sỏi đá DUNG I. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu 1. Nguyên nhân Làm thế nào 2. Tính chấtcải tạo nó tốt như thế nhỉ? ĐẤT NÀY 3. Biện pháp XẤU QUÁ II. Cải tạo và s ử dụng đất xói mòn mạnh t r ơ sỏi đá 1. Nguyên nhân
 3. BÀI 9 BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ
 4. NÔI DUNG BÀI HỌC • Biết được sự hình thành, tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng loại đất này. • Biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng loại đất này.
 5. I. CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU ➢Là đất gồm phù sa cổ, đá ĐẤT XÁM BẠC MÀU LÀ GÌ? cát và macma, có màu xám đặc trưng.
 6. 1. Nguyên nhân hình thành • Do địa hình dốc, thoải nên quá trình rửa trôi các hạt sét, keo và chất dinh dưỡng diễn ra mạnh mẽ. • Do tập quán canh tác lạc hậu xưa nên đất bị thoái hóa. Ở nước ta, đất xám bạc màu phân bố rộng rãi ở đâu? ➢Đất xám bạc màu phân bố rộng rãi ở các vùng trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
 7. 2. Tính chất của đất xám bạc màu và hướng cải tạo
 8. • Đất chua hoặc rất chua. Đất nghèo chất dinh dưỡng, nghèo mùn. => Bón vôi cải tạo đất • Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu. =>Luân canh cây họ Đậu, cây lương thực và cây phân xanh. • Đất xám bạc màu có tầng mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ: tỉ lệ cát lớn, lượng sét, keo ít, thường bị khô hạn. => Cày sâu kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học (N, P, K) hợp lí.
 9. Bảng biện pháp cải tạo BIỆN PHÁP TÁC DỤNG • Xây dựng bờ vùng, bờ thừa • Khắc phục hạn hán, tạo điều và hệ thống mương máng, kiện cho vi sinh vật hoạt động. bảo đảm tưới, tiêu hợp lí. • Bón vôi cải tạo đất • Giảm độ chua. • Cày sâu dần kết hợp bón • Tăng độ dày của tầng đất mặt; tăng phân hữu cơ và bón tăng chất dinh dưỡng, mùn và phân hóa học (N, P, K) hợp lí. tạo điều kiện cho vi sinh vật. • Luân canh cây họ Đậu, cây • Tăng lượng vi sinh vật cố lương thực và cây phân định đạm; tăng hàm lượng xanh. chất dinh dưỡng.
 10. b) Sử dụng đất xám bạc màu • Do được hình thành ở địa hình dốc thoải, dễ thoát nước, thành phần cơ giới nhẹ, dễ cày bừa, nệ đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng. Hãy kể tên một số loại cây được trồng trên đất xám bạc màu
 11. CÂY DỨA
 12. CÂY KHOAI LANG
 13. CÂY MÍA
 14. II.CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất • Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới , tuyết tan hoặc gió.
 15. Nguyên nhân • Nước mưa rơi vào đất phá vỡ kết cấu • Địa hình dốc gây xói mòn mạnh • Chặt phá rừng đầu nguồn gây nên lũ lụt
 16. Rừng phòng vệ đầu nguồn Ko Róa bị chặt phá
 17. • Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? Phân bố ở vùng Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. • Đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, đất nào chịu tác động của quá trình xói mòn mạnh hơn? Vì sao? => Đất lâm nghiệp bị xói mòn mạnh hơn vì đất lâm nghiệp có độ dốc cao hơn.
 18. 2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá • Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn. • Sét và limon bị cuốn trôi đi, trong đất , cát, sỏi chiếm ưu thế • Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng. • Số lượng vi sinh vật đất ít, hoạt động của vi sinh vật đất yếu.
 19. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng Các bạn hãy tham khảo sgk và các hình ảnh để cho biết có các biện pháp nào để cải tạo đất ?
 20. a) biện pháp công trình • Biện pháp: Làm ruộng bậc thang Ruộng bậc thang là những dải đất nằm ngang sườn dốc. Các dải đất này dùng để canh tác và được bảo vệ bằng các bờ đất hoặc đá
 21. • Biện pháp: thềm cây ăn quả Thềm cây ăn quả là dạng không liên tục của ruộng bậc thang. Khoảng cách giữa haihàng cây ăn quả cần trồng cỏ hoặc cây họ Đậu để bảo vệ đất
 22. b) Biện pháp nông học • Biện pháp: canh tác theo đường đồng mức Đường đồng mức là đường nối các điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.
 23. • Biện pháp: bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng
 24. • Biện pháp: bón vôi cải tạo đất
 25. • Biện pháp: luân canh và xen canh gối vụ cây trồng
 26. • Biện pháp:trồng cây thành băng (dải)
 27. • Biện pháp: canh tác nông lâm kết hợp
 28. • Biện pháp:trồng cậy bảo vệ đất, đặc biệt là trồng rừng
 29. Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất xói mòn Biện pháp Tác dụng Hạn chế tốc độ dòng chảy rửa trôi Công Làm ruộng bậc thang Tăng độ che phủ , hạn chế dòng chảy trình Thềm cây ăn quả Hạn chế dòng chảy Canh tác theo dường đồng mức Tăng độ phì nhiêu , tạo môi trường cho vi Bón phân hữu cơ két hợp với phân sinh vật hoạt động khoáng (N, P, K ). Giảm độ chua cho đất Bón vôi cải tạo đất Nông Luân canh và xen canh gối vụ cây Hạn chế sự bạc màu học trồng Tăng độ che phủ Trồng cây thành băng Tăng độ che phủ , hạn chế tốc độ dòng chảy Canh tác nông lâm kết hợp Hạn chế tốc độ dòng chảy Trồng cây bảo vệ đất
 30. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!