Bài giảng Hóa học 8 - Bài 36 - Tiết 52: Nước

pptx 16 trang minh70 4940
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học 8 - Bài 36 - Tiết 52: Nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_hoa_hoc_8_bai_36_tiet_52_nuoc.pptx

Nội dung text: Bài giảng Hóa học 8 - Bài 36 - Tiết 52: Nước

 1. Bài 36 – Tiết 52 NƯỚC 1
 2. ? Quan sát hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dòng điện. Xuất hiện bọt khí ở 2 cực, mực nước trong 2 ống bị đẩy thấp dần xuống. V = 2V H2 khí A khí B O2 ? ? Nhận xét tỉ lệ thể tích giữa khí H 2 ? và O2 sinh ra. Thể tích khí hiđro bằng hai lần thể + - tích khí oxi V : V Nước = 2 :cất 1 pha H2 O2 ? Viết PTHH điện phânddNước H2SO. 4 5% đp 2H2O (l) → 2 H2 (k) + O2 (k) 3 BÌNH ĐIỆN PHÂN
 3. Bài tập 1: Tính thể tích khí hiđro và khí oxi (ở đktc) thu được khi điện phân 1,8 gam H2O ? 4
 4. - + ? O 1 2 22 33 44 HO22 6
 5. Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí hiđro (ở đktc) trong khí oxi thu được bao nhiêu gam H2O ? 7
 6. CỦNG CỐ 6 2 1 3 5 4 8
 7. Câu 1 : Thành phần hóa học của Nước gồm những nguyên tố nào ? Nguyên tố hiđro và nguyên tố oxi 9
 8. Câu 2 : Công thức hóa học của nước là gì? H2O 10
 9. Câu 3 : Phản ứng mà trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất ? Phản ứng thế 11
 10. Câu 4 :Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, vậy chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu? Hai phần khí hidro và một phần khí oxi 12
 11. Câu 5 : Sản phẩm khi cho Al + H2SO4 (loãng) là gì ? Al2(SO4)3 và H2 13
 12. Câu 6 : Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi, vậy chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là bao nhiêu ? 1 phần hiđro và 8 phần oxi Hoặc 2 phần hiđro và 16 phần oxi 14
 13. Cấu trúc Em hãy cho biết tại sao nước đá phân tử lại nổi lên trên bề mặt nước lỏng ? nước Mẩu nước đá Mẩu nước lỏng 15
 14. CỦNG CỐ Điền vào chỗ trống cho thích hợp : * Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là H. .và O * Chúng hóa hợp với nhau: + Theo tỉ lệ thể tích: 2 phần hiđro và 1. phần oxi + Theo tỉ lệ khối lượng: 1 phần hiđro và 8 phần oxi. + Suy ra trong một phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi 16