Bài giảng Hóa học 8 - Tiết học 55: Nước

ppt 17 trang minh70 04/11/2021 1410
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học 8 - Tiết học 55: Nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_hoa_hoc_8_tiet_hoc_55_nuoc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Hóa học 8 - Tiết học 55: Nước

 1. Bài 36 Tiết 55: Nước
 2. II. Tính chất của nước. 1. Tính chất vật lý của nước. Các em hãy quan sát một cốc nước và nhận xét tính chất vật lý của nước ? - Tính chất vật lý của nước: Nước là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị. Sôi ở 1000 C (áp suất 1atm). Hoá rắn ở 0oC. Khối lượng riêng là 1g/ml ( ở 40C ). Nớc có thể hoà tan đợc đợc nhiều chất rắn, chất lỏng,chất khí.
 3. Hợp chất tạo thành trong nước làm quỳ tím hóa xanh là bazơ. Các em hãy lập CTHH của hợp chất đó ?
 4. Na + H20 NaOH + H2 2
 5. Tại sao phải dùng lượng nhỏ Natri mà không dùng lượng lớn Natri?
 6. Phản ứng hóa học giữa Natri và Nước thuộc loại phản ứng gì ? Vì sao? Phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?
 7. Ngoài Natri, nước còn có thể tác dụng với những kim loại nào nữa ?
 8. Kết luận: ở nhiệt độ thường, nư- ớc có thể tác dụng với một số kim loại như: K, Na, Ca, Ba
 9. b. Tác dụng với một số oxit bazơ Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh là loại hợp chất gì ? CTHH của hợp chất nói trên là gì ?
 10. CaO + H2O Ca(OH)2
 11. Kết luận: Nước hoá hợp với Na2O, K2O, BaO, CaO Tạo ra NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hóa hợp với nớc thuộc loại bazơ. Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh.
 12. c. Tác dụng với một số oxit axit. P2O5 + H2O SO3 + H2O
 13. Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch axit. Vậy sản phẩm của phản ứng trên là axit. P2O5 + H2O H3PO4 2
 14. - Nước còn hóa hợp với nhiều oxit axit khác như: SO2,SO3,N2O5 tạo ra axít tương ứng. - Hợp chất tạo ra do nước hoá hợp với oxit axit thuộc loại axít. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
 15. Bài tập củng cố Bài 1.Chọn PTHH đỳng: A. Na2O + H2O NaOH B. 2K + 2H2O 2KOH +H2 C. CaO + 2H2O Ca(OH)2 D. SO2 + H2O H2SO4
 16. Bài 3 Để có một dung dịch chứa 16g NaOH, cần phải lấy bao nhiêu mol Na2O cho tác dụng với H2O ? Bài giải + nNaOH = 16:(23+16+1) = 0,4(Mol) +PTHH: Na2O + H2O 2 NaOH + Theo PTHH: Cứ 1 mol Na2O tạo ra 2 mol NaOH Vậy x mol Na2O tạo ra 0,4 mol NaOH x = n = (0,4 x 1) : 2 = 0,2 mol Na2O
 17. Bài tập về nhà: 1, 5,6 ( SGK 125) Ôn khái niệm, cách gọi tên, phân loại oxit.