Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 5, Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông (Tiết 2) - Đỗ Thị Hồng Thương

ppt 41 trang thuongnguyen 07/04/2021 4080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 5, Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông (Tiết 2) - Đỗ Thị Hồng Thương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_5_bai_4_cac_quoc_gia_co_dai_phu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 5, Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông (Tiết 2) - Đỗ Thị Hồng Thương

 1. Chào mừng quý thầy cô về dự giờ tiết học ngày hôm nay! Giáo viên: Đỗ Thị Hồng Thương Lịch sử 6
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông đã ra đời ở lưu vực những dòng sông lớn dưới đây? Tên sông Tên các quốc gia cổ đại Sông Nin AI CẬP Sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ LƯỠNG HÀ Sông Ấn và sông Hằng ẤN ĐỘ Sông Hoàng Hà và sông TRUNG QUỐC Trường Giang
 3. Quan sát và miêu tả hình ảnh trên, cho biết ngành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
 4. Hãy đọc các chữ số sau và cho biết nó được dùng làm gì trong cuộc sống hàng ngày?
 5. Tiết 5 - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG (Tiết 2) 1. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông Nội dung 2. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?
 6. 1. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông Tổ(nhóm) Lớp Câu 1, Hãy sắp xếp các từ, cụm từ sau cho đúng về sơ đồ nhà nước cổ đại phương Đông? Nô lệ Qúy tộc (quan lại) Vua Nông dân Câu 2, Nhà nước chuyên chế: -Vua có - Giúp Vua cai trị đất nước là
 7. 1. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông Tổ(nhóm) Lớp Câu 1, Hãy sắp xếp các từ, cụm từ sau cho đúng về sơ đồ nhà nước cổ đại phương Đông? (4 điểm) Vua Qúy tộc (quan lại) Nông dân Nô lệ Câu 2, Nhà nước chuyên chế (6 điểm) - Vua có quyền cao nhất (1đ), quyết định mọi việc(1đ), định ra luật pháp(1đ), chỉ huy quân đội(1đ), xử người có tội(1đ). - Giúp Vua cai trị đất nước là quý tộc. (1đ)
 8. 1. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông - Vua có quyền cao nhất, quyết định mọi việc, định ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xử người có tội. - Giúp Vua cai trị đất nước là quý tộc.
 9. Vua Menes giết nô lệ
 10. Vua Trung Quốc (Thiên tử - Con trời)
 11. - Ở LƯỠNG HÀ VUA ĐƯỢC GỌI LÀ EN- SI (NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU)
 12. - Ở AI CẬP, VUA ĐƯỢC GỌI LÀ CÁC PHARAÔN( NGÔI NHÀ LỚN)
 13. 2. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? ❖Nhóm 1: Trình bày thành tựu Thảo luận nhóm 5 phút của thiên văn và lịch? ❖Nhóm 2,3: Trình bày nguyên nhân ra đời và thành tựu của chữ viết? ❖Nhóm 4,5: Trình bày nguyên nhân ra đời, thành tựu của toán học ? ❖Nhóm 6: Kể tên các công trình kiến trúc của xã hội cổ đại phương Đông? Những công trình đó thể hiện điều gì?
 14. Nhóm 1: Trình bày thành tựu của thiên văn và lịch? Lĩnh Thành tựu vực Thiên - Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn. văn, lịch - Sáng tạo ra Âm lịch. - Biết làm đồng hồ đo thời gian. Chữ viết Toán học Kiến trúc
 15. Người Ai Cập đã biết được 5 hành tinh của hệ Mặt Trời là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
 16. Người Lưỡng Hà có kiến thức về sao Chổi, sao Băng, nhật thực, nguyệt thực; chia các tinh tú trên bầu trời làm “12 cung hoàng đạo”
 17. Mặt trăng và Trái đất Sáng tạo ra Âm lịch.
 18. Đồng hồ mặt trời
 19. Nhóm 2,3: Trình bày nguyên nhân ra đời và thành tựu của chữ viết? Lĩnh Thành tựu vực Thiên - Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn. văn, lịch - Sáng tạo ra Âm lịch. - Biết làm đồng hồ đo thời gian. Chữ viết - Do nhu cầu ghi chép và lưu trữ. - Chữ tượng hình (Ai Cập, Trung Quốc). Toán học Kiến trúc
 20. Hình 11-Chữ tượng hình Ai Cập cổ khắc trên lăng mộ vua Ram-xét VI
 21. Chữ viết tượng hình của người Ai Cập cổ đại C¸i nhµ MÆt trêi Ngêi ®i Kªnh ®µo . Kh¸t níc
 22. Chữ viết tượng hình của người Trung Quốc cổ đại Nhân: Người Khẩu: Miệng Mộc: Cây Lâm: Rừng Hộ: Cửa
 23. Chữ tượng hình được viết trên vật liệu gì?
 24. Người Ai Cập viết trên giấy Pa-pi-rút : GIẤY PA-PI- RÚT
 25. Cây Pa-pi-rút
 26. Người Trung Quốc viết trên mai rùa, thẻ tre: Chữ viết trên mai rùa Thẻ tre
 27. Người Lưỡng Hà viết trên đất sét ướt rồi đem nung khô Chữ viết trên đất sét nung khô
 28. Nhóm 4,5: Trình bày nguyên nhân ra đời, thành tựu của toán học? Lĩnh Thành tựu vực Thiên - Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn. văn, lịch - Sáng tạo ra Âm lịch. - Biết làm đồng hồ đo thời gian. Chữ viết - Do nhu cầu ghi chép và lưu trữ. - Chữ tượng hình (Ai Cập, Trung Quốc) - Chữ viết trên giấy Papirut, mai rùa, thẻ tre, đất sét nung. Toán - Do nhu cầu tính toán ruộng đất, xây dựng, buôn bán học - Người Ai Cập giỏi về hình học, tính được số Pi=3,16. - Người Lưỡng Hà giỏi về số học. - Người Ấn Độ sáng tạo ra các chữ số ta đang dùng ngày nay, cả số 0. Kiến trúc
 29. Người Lưỡng Hà đã làm được các phép tính
 30. Chữ số Ấn Độ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 31. Nhóm 6: Kể tên các công trình kiến trúc của xã hội cổ đại phương Đông? Những công trình đó thể hiện điều gì? Lĩnh vực Thành tựu Thiên - Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn. văn, lịch - Sáng tạo ra Âm lịch. - Biết làm đồng hồ đo thời gian. Chữ viết - Do nhu cầu ghi chép và lưu trữ. - Chữ tượng hình (Ai Cập, Trung Quốc) - Chữ viết trên giấy Papirut, mai rùa, thẻ tre, đất sét nung. Toán học - Do nhu cầu tính toán ruộng đất, xây dựng, buôn bán - Người Ai Cập giỏi về hình học, tính được số Pi=3,16. - Người Lưỡng Hà giỏi về số học. - Người Ấn Độ sáng tạo ra các chữ số ta đang dùng ngày nay, cả số 0. Kiến trúc - Kim tự tháp (Ai Cập), Thành Babilon (Lưỡng Hà). - Thể hiện quyền lực của nhà vua và khả năng sáng tạo tuyệt vời của con người.
 32. Hình 12-Kim Tự Tháp (Ai Cập)
 33. ĐIỀU KÌ DIỆU VÀ BÍ ẨN TRONG KIM TỰ THÁP (Ai Cập) - Ta có một đồng tiền đã bị hoen rĩ, nhưng ta đem đồng tiền đó để bên trong Kim tự tháp thì vài ngày sau đồng tiền đó trở nên sáng bóng. - Ta pha hai cốc sữa như nhau, một cốc để bên trong Kim tự tháp và một cốc để bên ngoài. Vài ngày sau cốc sữa bên ngoài nó bị ôi thối. Nhưng cốc sữa bên trong Kim tự tháp vẫn uống được ngon lành. - Ta đang bị đau đầu, nhưng ta vào ngồi bên trong kim tự tháp thì ta thấy hết đau đầu.
 34. Hình 13 cổng thành I- sơ-ta Cổng thành I-sơ-ta
 35. Vườn treo Ba-bi-lon ( Lưỡng Hà)
 36. Mời các em đoạn video sau và trả lời câu hỏi Mục đích xây dựng vườn treo là gì? [TL lịch sử] Thành Babilon.mp4
 37. Đánh giá về các thành tựu văn hóa cổ đại Đặt nền móng Để lại những Phong phú, đa cho nhiều kiệt tác khiến dạng, sáng tạo ngành khoa người đời sau và có giá trị học sau này: vô cùng thán thực tiễn phục. Toán học, y học, xây dựng.
 38. Theo em những thành tựu văn hóa nào thời cổ đại còn sử dụng đến ngày nay?
 39. ĐâyCơĐây là sở nghề là kinh tên thủ tếmột củacông bộ các luậtrất quốc phát được giatriển NgườiVuaNgườiTRÒ và đứng quýCHƠIAi Cập tộc đầu cổÔở nhà phươngCHỮđại nướcthường Đông Trung viết cổ Quốcchữ đại BẮTHẾT15141312100908070605040302010011 ĐẦUGIỜ ởThờicổkhắc Hi đại-trênlạp, cổtrên làPhương đại Rôloạigiai đá -đượcma giấycấpở LưỡngĐôngthời gì?này?gọi cổ làlà Hà? đại? gì?gì? 1 L1 U2 Y3 Ệ4 N5 K6 I7 M8 H1 A2 M3 M4 U5 R6 A7 B8 I9 2 ĐỘI A ĐỘI B 3 T1 H2 I3 Ê4 N5 T6 ỬƯ7 4 P1 A2 P3 I4 R5 U6 T7 5 T1 H2 Ố3 N4 G5 T6 R7 ị8 100102030405060708090 100102030405060708090 6 N1 Ô2 N3 G4 N5 G6 H7 I8 Ệ9 P10 TỪ KHÓA CÓ 9 CHỮ CÁI THEO ABC AK HI MI KT MỰ PT HT ÁT ƯP
 40. Dặn dò - Học bài, làm bài tập trong vở bài tập - Sưu tầm tranh ảnh về nghệ thuật, kiến trúc thời cổ đại phương Đông - Chuẩn bị bài sau.