Bài giảng Toán 5 - Tuần 7, Bài: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Nguyễn Thị Vân

ppt 13 trang Hải Hòa 08/03/2024 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 5 - Tuần 7, Bài: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Nguyễn Thị Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tap_lam_van_5_tuan_9_bai_hang_cua_so_thap_phan_doc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 5 - Tuần 7, Bài: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Nguyễn Thị Vân

 1. Thứ , ngày tháng 10 năm 2021 Toán 1. Đọc các số thập phân sau: 37,42 Ba mươi bảy phẩy bốn mươi hai 5,8 Năm phẩy tám 502,467 Năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu bảy 2. Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân: 5 0,5 10 0,07 7 100 9 0,009 1000
 2. Thứ , ngày tháng 10 năm 2021 Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. Trong tiết học toán hôm nay thầy và các em cùng tìm hiểu về hàng của số thập phân, tiếp tục học cách đọc và viết các số thập phân. Có số thập phân: 375, 406. Phần nguyên Phần thập phân
 3. Toán Hàng của số thập phân. a) Đọc, viết số thập phân. Số thập phân 3 7 5 , 4 0 6 Đơn Phần Phần Trăm Chục Phần Hàng vị mười trăm nghìn Hàng Quan hệ giữa các Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn đơn vị của hai hàng liền vị của hàng thấp hơn liền sau. nhau Mỗi đơn vị của một hàng bằng (hay 0,1) đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
 4. Thứ , ngày tháng 10 năm 2021 Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. Trong số thập phân 375, 406: - Phần nguyên gồm có: 3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị. - Phần Thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn Số thập phân 375,406 đọc là: Ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu
 5. Thứ , ngày tháng 10 năm 2021 Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. Trong số thập phân 0,1985: - Phần nguyên gồm có: 0 đơn vị. - Phần Thập phân gồm có: 1 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần chục nghìn. Số thập phân 0,1985 đọc là: không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm.
 6. Thứ , ngày tháng 10 năm 2021 Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. MuốnMuốn đọcđọc sốsố thậpthập phânphân, ta ta đọc đọc như lần lượtthế nào? từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân. Muốn viết số thập phân,phân tata viếtviết nhlầnư lượtthế nào? từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
 7. Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. v Bài tập 1: Đọc số thập phân ; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng. a) 2,35 + Hai phẩy ba mươi lăm + Số 2,35 có phần nguyên là 2, phần thập phân là + Trong số 2,35 kể từ phải sang trái 2 chỉ hai đơn vị, 3 chỉ 3 phần mười, 5 chỉ 5 phần trăm. b) 301,80 + Ba trăm linh một phẩy tám mươi + Số 301,80 có phần nguyên là 301, phần thập phân là + Trong số 301,80 kể từ phải sang trái 3 chỉ ba trăm, 0 chỉ không chục, 1 chỉ một đơn vị, 8 chỉ 8 phần mười, 0 chỉ 0 phần trăm.
 8. Toán: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. v Bài tập 1: Đọc số thập phân ; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng. c) 1942,54 + Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi tư. + Số 1942,54 có phần nguyên là 1942, phần thập phân là + Trong số 1942 kể từ phải sang trái 1chỉ 1 nghìn, 9 chỉ 9 trăm, 4 chỉ 4 chục, 2 chỉ 2 đơn vị, 5 chỉ 5 phần mười, 4 chỉ 4 phần trăm. b) 0,032 + Không phẩy không trăm ba mươi hai + Số 0,032 có phần nguyên là 0, phần thập phân là + Trong số 0,032 kể từ phải sang trái 0 chỉ 0 đơn vị, 0 chỉ 0 phần mười, 3 chỉ 3 phần trăm, 2 chỉ 2 phần nghìn.
 9. Thứ , ngày tháng 10 năm 2021 Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. v Bài tập 2: Viết số thập phân có: a) Năm đơn vị, chín phần mười. 5,9 b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm) 24,18
 10. Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. v Bài tập 3: Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu): + 3,5 = 3 + 6,33 = 6 + 18,05 = 18 + 217,908 = 217
 11. Toán Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân. v Củng cố: Nêu lại cách đọc và viết số thập phân? Muốn đọc số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân. Muốn viết số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân. v Dặn dò: • Về nhà xem lại bài và làm lại các bài tập • Xem trước bài : Luyện tập. ( xem bài tập 1, 2, 3, 4). Trang 38, 39.