Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho 10,100,1000…

pptx 10 trang Hương Liên 22/07/2023 2770
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho 10,100,1000…", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_chia_mot_so_thap_phan_cho_101001000.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho 10,100,1000…

 1. Toán: Bài cũ : Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm thế nào ? Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên: -Ta chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. -Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên của phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia . -Tiếp tục chia cho từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.
 2. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 213,8 10 Nhận xét về số bị 13 21,38 chia và thương tìm 3 8 được 80 Nếu ta chuyển dấu phẩy của 0 số 213,8sang bên trái một 213,8 : 10 = 21,38 chữ số ta cũng được 21,38 Khi chia một số thập phân Khi chia một số thập phân cho 10 ta có thể tìm cho 10 ta chỉ việc chuyển ngay dấu phẩy của số đó sang bên kết quả bằng cách nào ? trái một chữ số .
 3. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 24,56 : 10 = 2,456 48,5 : 10 = 4,85
 4. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 ⚫ Ví dụ2: 89,13 : 100 = ? Nhận xét về số bị chia và 89,13 100 thương tìm được 91 3 0 , 891 3 Nếu ta chuyển dấu phẩy của 13 0 số 89,13 sang bên trái hai chữ 300 số ta cũng được 0,8913 0 89,13 :100 = 0,8913 Khi chia một số thập Khi chia một số thập phân phân cho 100 ta có cho 100 ta chỉ việc chuyển thể tìm ngay kết quả dấu phẩy của số đó sang bên bằng cách nào ? trái hai chữ số .
 5. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 Tính nhẩm: 356,78 : 100 = 3,5678 5748,34 : 100 = 57,4834
 6. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 Muốn chia một số thập phân cho 10, 100 1000, ta làm thế nào? Muốn chia một số thập phân cho10,100,1000, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, chữ số .
 7. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 Luyện tập : 1/Tính nhẩm : Trò chơi đố bạn a/43,2 : 10 = 4,32 b / 23,7 : 10 = 2,37 0,65 : 10 = 0,065 2,07 : 10 = 0,207 432,9 : 100 = 4,329 2,23 : 100 = 0,0223
 8. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 Bài 2 : Tính và so sánh hai kết quả a/ 12,9 : 10 12,9 x 0,1 1,29 = 1,29 b/123,4 : 100 123,4 x 0,01 1,234 = 1,234
 9. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 Bài 3 : Một kho gạo có 537,25 tấn gạo . Người ta lấy ra 1 10 số gạo trong kho . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ? Bài giải Số tấn gạo đã lấy đi là : 537,25 : 10 53,725(tấn ) Số tấn gạo còn lại trong kho là : 537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn ) Đáp số 483,525 tấn
 10. Toán: Chia một số thập phân cho 10,100,1000 Trò chơi : Ghi Đ vào □ trước câu trả lời đúng. Muốn chia một số thập phân cho 10, 100,1000, ta chỉ việc : □Đ a/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai,ba , chữ số. □ b/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai,ba , chữ số.